Banner 3D Cube làm bằng CSS3 và jQuery

Cập nhật: Lượt xem: 992 [ Css ]

Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một mẫu Banner 3D làm bằng CSS3 và jQuery với hiệu ứng rất mềm mại và đủ sức để tạo ấn tượng với khách hàng. Với mẫu này, các bạn có thể áp dụng để tạo quảng cáo cho website hay blog của mình.

Banner 3D Cube làm bằng CSS3 và jQuery

HTML

Đầu tiên, chúng ta sẽ tạo khung chuẩn html như sau :

<div class="cube-wrap example1">
<div id="cube" class="cube">
<div class="cube-front">
      <a href="#">
      <img class="step1-img1" src="images/step1-img1.png" alt="" />
      <img class="step1-img2" src="images/step1-img2.png" alt="" />
      </a>
</div>
<div class="cube-back">
      <a href="#">
      <img class="step3-img1" src="images/step3-img1.png" alt="" />
      <img class="step3-img2" src="images/step3-img2.png" alt="" />  
      </a>
 </div>
 
<div class="cube-top">
      <a href="#">
      <img class="step4-img1" src="images/step4-img1.png" alt="" />
      <img class="step4-img2" src="images/step4-img2.png" alt="" />
      <img class="step4-img3" src="images/step4-img3.png" alt="" />
      <img class="step4-img4" src="images/step4-img4.png" alt="" />
      </a>  
 </div>
 
<div class="cube-bottom">                
      <a href="#">
      <img class="step2-img1" src="images/step2-img1.png" alt="" />
      <img class="step2-img2" src="images/step2-img2.png" alt="" />    
      </a>  
 </div>
 
<div class="cube-left"> </div>
<div class="cube-right"> </div>
</div>
</div>

CSS

Đây là phần quan trọng nhất, chúng ta sẽ tạo hiệu ứng chuyển cảnh cũng như định dạng cho banner. Trước hết là phần định dạng chung cho phần tạo banner.

/** global **/
.cube-wrap {
  -webkit-perspective: 800px;
  -moz-perspective: 800px;
  -o-perspective: 800px;
  -ms-perspective: 800px;
  perspective: 800px;
  transform: scale(0.8);
  -ms-transform: scale(0.8);
  -webkit-transform: scale(0.8); 
  -moz-transform: scale(0.8); 
  -o-transform: scale(0.8); 
}
.cube {
  position: relative;
  margin: 0 auto;
  -webkit-transform-style: preserve-3d;
  -moz-transform-style: preserve-3d;
  -o-transform-style: preserve-3d;
  -ms-transform-style: preserve-3d;
  transform-style: preserve-3d;
  transition: transform 1s;
  -webkit-transition: -webkit-transform 1s;
  -moz-transition: -moz-transform 1s;
  -o-transition: -o-transform 1s;
  -ms-transition: -ms-transform 1s;
}
.cube div {
  position: absolute;
  text-align: center;
  overflow: hidden;
}
.cube img {
  display: none;
  margin-left: auto;
  margin-right: auto;
}
.cube a {
  position: absolute;
  width: 100%;
  height: 100%;
  left: 0;
  top: 0;
}

Kế đến là các hiệu ứng chuyển cảnh.

/** animations **/
.slideLeft {
  animation-name: slideLeft;
  -webkit-animation-name: slideLeft; 
  animation-duration: 1s; 
  -webkit-animation-duration: 1s;
  animation-timing-function: linear; 
  -webkit-animation-timing-function: linear;   
  visibility: visible !important; 
}
@keyframes slideLeft {
  0% {
    transform: translateX(150%);
  }
  50%{
    transform: translateX(-8%);
  }
  65%{
    transform: translateX(4%);
  }
  80%{
    transform: translateX(-4%);
  }
  95%{
    transform: translateX(2%);
  }      
  100% {
    transform: translateX(0%);
  }
}
@-webkit-keyframes slideLeft {
  0% {
    -webkit-transform: translateX(150%);
  }
  50%{
    -webkit-transform: translateX(-8%);
  }
  65%{
    -webkit-transform: translateX(4%);
  }
  80%{
    -webkit-transform: translateX(-4%);
  }
  95%{
    -webkit-transform: translateX(2%);
  }      
  100% {
    -webkit-transform: translateX(0%);
  }
}
.slideRight {
  animation-name: slideRight;
  -webkit-animation-name: slideRight; 
  animation-duration: 1s; 
  -webkit-animation-duration: 1s;
  animation-timing-function: linear; 
  -webkit-animation-timing-function: linear;   
  visibility: visible !important; 
}
@keyframes slideRight {
  0% {
    transform: translateX(-150%);
  }
  50%{
    transform: translateX(8%);
  }
  65%{
    transform: translateX(-4%);
  }
  80%{
    transform: translateX(4%);
  }
  95%{
    transform: translateX(-2%);
  }      
  100% {
    transform: translateX(0%);
  }  
}
@-webkit-keyframes slideRight {
  0% {
    -webkit-transform: translateX(-150%);
  }
  50%{
    -webkit-transform: translateX(8%);
  }
  65%{
    -webkit-transform: translateX(-4%);
  }
  80%{
    -webkit-transform: translateX(4%);
  }
  95%{
    -webkit-transform: translateX(-2%);
  }      
  100% {
    -webkit-transform: translateX(0%);
  }
}
.fadeIn {
  animation-name: fadeIn;
  -webkit-animation-name: fadeIn; 
  animation-duration: 1.5s;  
  -webkit-animation-duration: 1.5s;
  animation-timing-function: ease-in-out; 
  -webkit-animation-timing-function: ease-in-out;   
  visibility: visible !important; 
}
@keyframes fadeIn {
  0% {
    transform: scale(0);
    opacity: 0.0;    
  }
  60% {
    transform: scale(1.1); 
  }
  80% {
    transform: scale(0.9);
    opacity: 1; 
  }  
  100% {
    transform: scale(1);
    opacity: 1; 
  }    
}
@-webkit-keyframes fadeIn {
  0% {
    -webkit-transform: scale(0);
    opacity: 0.0;    
  }
  60% {
    -webkit-transform: scale(1.1);
  }
  80% {
    -webkit-transform: scale(0.9);
    opacity: 1; 
  }  
  100% {
    -webkit-transform: scale(1);
    opacity: 1; 
  }    
}
.slideDown {
  animation-name: slideDown;
  -webkit-animation-name: slideDown; 
  animation-duration: 1s; 
  -webkit-animation-duration: 1s;
  animation-timing-function: ease;  
  -webkit-animation-timing-function: ease;  
  visibility: visible !important;           
}
@keyframes slideDown {
  0% {
    transform: translateY(-100%);
  }
  50%{
    transform: translateY(8%);
  }
  65%{
    transform: translateY(-4%);
  }
  80%{
    transform: translateY(4%);
  }
  95%{
    transform: translateY(-2%);
  }      
  100% {
    transform: translateY(0%);
  }    
}
@-webkit-keyframes slideDown {
  0% {
    -webkit-transform: translateY(-100%);
  }
  50%{
    -webkit-transform: translateY(8%);
  }
  65%{
    -webkit-transform: translateY(-4%);
  }
  80%{
    -webkit-transform: translateY(4%);
  }
  95%{
    -webkit-transform: translateY(-2%);
  }      
  100% {
    -webkit-transform: translateY(0%);
  }  
}
.slideUp {
  animation-name: slideUp;
  -webkit-animation-name: slideUp;  
  animation-duration: 1s; 
  -webkit-animation-duration: 1s;
  animation-timing-function: ease;  
  -webkit-animation-timing-function: ease;
  visibility: visible !important;     
}
@keyframes slideUp {
  0% {
    transform: translateY(100%);
  }
  50%{
    transform: translateY(-8%);
  }
  65%{
    transform: translateY(4%);
  }
  80%{
    transform: translateY(-4%);
  }
  95%{
    transform: translateY(2%);
  }      
  100% {
    transform: translateY(0%);
  }  
}
@-webkit-keyframes slideUp {
  0% {
    -webkit-transform: translateY(100%);
  }
  50%{
    -webkit-transform: translateY(-8%);
  }
  65%{
    -webkit-transform: translateY(4%);
  }
  80%{
    -webkit-transform: translateY(-4%);
  }
  95%{
    -webkit-transform: translateY(2%);
  }      
  100% {
    -webkit-transform: translateY(0%);
  }  
}

Kích thước banner.

.example1 .cube {
  height: 320px;
  width: 320px;
}
.example1 .cube div {
  height: 320px;
  width: 320px;
}

Rotation effect:

.example1 .cube.step1 {
  transform: rotateY(0deg);
  -moz-transform: rotateY(0deg);
  -webkit-transform: rotateY(0deg);
  -ms-transform: rotateY(0deg);
  -o-transform: rotateY(0deg);
}
.example1 .cube.step2 {
  transform: rotateX(90deg);
  -moz-transform: rotateX(90deg);
  -webkit-transform: rotateX(90deg);
  -ms-transform: rotateX(90deg);
  -o-transform: rotateX(90deg);
}
.example1 .cube.step3 {
  transform: rotateX(180deg);
  -moz-transform: rotateX(180deg);
  -webkit-transform: rotateX(180deg);
  -ms-transform: rotateX(180deg)
  -o-transform: rotateX(180deg);
}
.example1 .cube.step4 {
  transform: rotateX(270deg);
  -moz-transform: rotateX(270deg);
  -webkit-transform: rotateX(270deg);
  -ms-transform: rotateX(270deg);
  -o-transform: rotateX(270deg);
}

Sau đó là chiều quay của banner :

.example1 .cube-front {
  transform: rotateY(0deg) translateZ(160px);
  -moz-transform: rotateY(0deg) translateZ(160px);
  -webkit-transform: rotateY(0deg) translateZ(160px);
  -o-transform: rotateY(0deg) translateZ(160px);
  -ms-transform: rotateY(0deg) translateZ(160px);
  background-color: #CC7473;
}
.example1 .cube-back {
  transform: rotateX(-180deg) translateZ(160px);
  -moz-transform: rotateX(-180deg) translateZ(160px);
  -webkit-transform: rotateX(-180deg) translateZ(160px);
  -o-transform: rotateX(-180deg) translateZ(160px);
  -ms-transform: rotateX(-180deg) translateZ(160px);
  background-color: #9FB3D4;
}
.example1 .cube-right {
  transform: rotateY(90deg) translateZ(160px);
  -moz-transform: rotateY(90deg) translateZ(160px);
  -webkit-transform: rotateY(90deg) translateZ(160px);
  -o-transform: rotateY(90deg) translateZ(160px);
  -ms-transform: rotateY(90deg) translateZ(160px);
  background-color: blue;
  right: 0;
}
.example1 .cube-left {
  transform: rotateY(-90deg) translateZ(160px);
  -moz-transform: rotateY(-90deg) translateZ(160px);
  -webkit-transform: rotateY(-90deg) translateZ(160px);
  -o-transform: rotateY(-90deg) translateZ(160px);
  -ms-transform: rotateY(-90deg) translateZ(160px);
  background-color: blue;
}
.example1 .cube-top {
  transform: rotateX(90deg) translateZ(160px);
  -moz-transform: rotateX(90deg) translateZ(160px);
  -webkit-transform: rotateX(90deg) translateZ(160px);
  -o-transform: rotateX(90deg) translateZ(160px);
  -ms-transform: rotateX(90deg) translateZ(160px);
  background-color: #DBD05C;
}
.example1 .cube-bottom {
  transform: rotateX(-90deg) translateZ(160px);
  -moz-transform: rotateX(-90deg) translateZ(160px);
  -webkit-transform: rotateX(-90deg) translateZ(160px);
  -o-transform: rotateX(-90deg) translateZ(160px);
  -ms-transform: rotateX(-90deg) translateZ(160px);
  background-color: #88C58A;

Ví trí đặt hình.

.example1 .cube .step1-img1 {
  margin-top: 126px;
  margin-bottom: 16px;
}
.example1 .cube .step2-img1 {
  position: absolute;
  top: 71px;
  left: 135px;
}
.example1 .cube .step2-img2 {
  position: absolute;
  top: 165px;
  left: 88px;
}
.example1 .cube .step3-img1 {
  margin-top: 100px;
  margin-bottom: 13px;
}
.example1 .cube .step3-img2 {
  position: absolute;
  right: 30px;
  bottom: 30px;
}
.example1 .cube .step4-img1 {
  position: absolute;
  left: 33px;
  top: 72px;
}
.example1 .cube .step4-img2 {
  position: absolute;
  left: 154px;
  top: 126px;
}
.example1 .cube .step4-img3 {
  position: absolute;
  left: 16px;
  top: 150px;
}
.example1 .cube .step4-img4 {
  position: absolute;
  left: 97px;
  bottom: 72px;
}

jQuery

Cuối cùng là các bạn cần có thêm đoạn script sau để điều khiển hiệu ứng.

$(document).ready(function() {
  var step = 2;
  $('.cube').addClass('step1');
  $('.step1-img1').addClass('slideRight').css('display','block');
  $('.step1-img2').addClass('slideLeft').css('display','block');
  setInterval(function(){
    if (step == 5) {
      step = 1;
      $('.cube').removeClass('step4');
    }
    if (step == 1) {
      setTimeout(function() {
        $('.step1-img1').addClass('slideRight').css('display','block');
        $('.step1-img2').addClass('slideLeft').css('display','block');
      }, 1000);
      setTimeout(function() {
        $('.step2-img1').removeClass('slideDown').css('display','none');
        $('.step2-img2').removeClass('fadeIn').css('display','none');
      }, 2000);
    }
    if (step == 2) {
      setTimeout(function() {
        $('.step2-img2').addClass('fadeIn').css('display','block');
      }, 500);
      setTimeout(function() {
        $('.step2-img1').addClass('slideDown').css('display','block');
      }, 2000);
      $('.step3-img1').removeClass('fadeIn').css('display','none');
      $('.step3-img2').removeClass('slideUp').css('display','none');
    }
    if (step == 3) {
      setTimeout(function() {
        $('.step3-img1').addClass('fadeIn').css('display','block');
      }, 500);
      setTimeout(function() {
        $('.step3-img2').addClass('slideUp').css('display','block');
      }, 2000);
      $('.step4-img1').removeClass('slideLeft').css('display','none');
      $('.step4-img2').removeClass('fadeIn').css('display','none');
      $('.step4-img3').removeClass('slideRight').css('display','none');
      $('.step4-img4').removeClass('slideUp').css('display','none');
    }
    if (step == 4) {
      setTimeout(function() {
        $('.step4-img1').addClass('slideLeft').css('display','block');
        $('.step4-img2').addClass('fadeIn').css('display','block');
        $('.step4-img3').addClass('slideRight').css('display','block');
      }, 500);
      setTimeout(function() {
        $('.step4-img4').addClass('slideUp').css('display','block');
      }, 2000);
      $('.step1-img1').removeClass('slideRight').css('display','none');
      $('.step1-img2').removeClass('slideLeft').css('display','none');
    }
    $('.cube').addClass('step'+step).removeClass('step'+(step-1));
    step++;
  }, 4000);
});

Chúc các bạn thành công !