Cách giải quyết lỗi msvc100.dll khi cài đặt wamp server

Cập nhật: Lượt xem: 3048 [ Mysql ]

Khi cài đặt Wamp server trên windows 8 đôi khi bạn gặp phải lỗi thông báo: ứng dụng này không thể thực hiện vì tệp tin msvc100.dll không được tìm thấy. Để khắc phục vấn đề, cài lại các ứng dụng là cách tốt nhất.

Cách giải quyết lỗi msvc100.dll khi cài đặt wamp server

Khi cài đặt Wamp server trên windows 8 đôi khi bạn gặp phải lỗi thông báo: ứng dụng này không thể thực hiện vì tệp tin msvc100.dll không được tìm thấy. Để khắc phục vấn đề, cài lại các ứng dụng là cách tốt nhất.

Và đây là những bước mà bạn giải quyết trôi chảy mọi vấn đề liên quan đến lỗi này.

1. Đóng tất cả các chương trình đang chạy.
2. Gỡ bỏ Wamp.
3. Tải Microsoft Visual C++ 2010 SP1 Redistributable Package (x86) hoặc Microsoft Visual C++ 2010 SP1 Redistributable Package (x64) tùy thuộc hệ điều hành của bạn. Nếu 32bit cài đặt bản đầu tiên, nếu 64bit cài bản thứ hai.
4. Hãy chắc chắn rằng không có chương trình nào khác đang chạy sử dụng cổng 80 (như IIS, Skype..).
5. Khởi động lại máy.
6. Chạy Wamp với tài khoản administrator.
7. Nó có thể yêu cầu bạn chọn Explorer.exe, bạn cần click vào nút Open như mặc định, nó sẽ mở ra vị trí C:Windows.

Sau khi hoàn thiện 7 bước trên, hy vọng mọi vấn đề của bạn đã được giải quyết.