Cách lấy YouTube Video Thumbnail từ URL bằng PHP

Cập nhật: Lượt xem: 612 [ PHP ]

Với sự phát triển của livestream, thì hầu như mọi người đang tìm mọi cách post video để giới thiệu sản phẩm của mình trên Youtube channel. Và cũng có rất nhiều trang web sử dụng mã nhúng video từ Youtube để hiển thị những đoạn clip giới thiệu về công ty hay sản phẩm của họ.

Cách lấy YouTube Video Thumbnail từ URL bằng PHP

Trong bài viết này, mình sẽ chia sẻ cho các bạn một đoạn PHP giúp các bạn lấy được link  ảnh thumbnail từ bất kì video nào trên Youtube, và từ đó các bạn có thể tạo cho mình một video gallery cho trang web hay blog mà các bạn đang quản lý.

Lấy URL thumbnail từ YouTube Embed Code:

$embedCode = '<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/dwJasig9Olw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>';
preg_match('/src="([^"]+)"/', $embedCode, $match);
 
// Extract video url from embed code
$videoURL = $match[1];
$urlArr = explode("/",$videoURL);
$urlArrNum = count($urlArr);
 
// YouTube video ID
$youtubeVideoId = $urlArr[$urlArrNum - 1];
 
// Generate youtube thumbnail url
$thumbURL = 'http://img.youtube.com/vi/'.$youtubeVideoId.'/0.jpg';
 
// Display thumbnail image
echo '<img src="'.$thumbURL.'"/>';

Lấy URL thumbnail từ YouTube URL:

// YouTube video url
$videoURL = 'https://youtu.be/dwJasig9Olw';
$urlArr = explode("/",$videoURL);
$urlArrNum = count($urlArr);
 
// Youtube video ID
$youtubeVideoId = $urlArr[$urlArrNum - 1];
 
// Generate youtube thumbnail url
$thumbURL = 'http://img.youtube.com/vi/'.$youtubeVideoId.'/0.jpg';
 
// Display thumbnail image
echo '<img src="'.$thumbURL.'"/>';

Youtube cho phép các bạn lấy được các thumbnail với các kích thước khác nhau như sau :

http://img.youtube.com/vi/VideoID/0.jpg

http://img.youtube.com/vi/VideoID/1.jpg

http://img.youtube.com/vi/VideoID/2.jpg

http://img.youtube.com/vi/VideoID/3.jpg

Và các bạn cũng có thể chọn được chất lượng ảnh, vì thế các bạn chỉ cần thay đổi tên ảnh là được.

http://img.youtube.com/vi/VideoID/default.jpg

http://img.youtube.com/vi/VideoID/hqdefault.jpg

http://img.youtube.com/vi/VideoID/mqdefault.jpg

http://img.youtube.com/vi/VideoID/sddefault.jpg

Chúc các bạn thành công !