Cách sử dụng Cron Jobs trên CPanel

Cập nhật: Lượt xem: 2953 [ Kinh nghiệm ]

Với CPanel, Cron Jobs trên CPanel thật sự hữu ít! Hãy thiết lập công việc và định thời gian để CPanel thực hiện định kỳ cho bạn! Bạn có thể tùy biến Cron Jobs của bạn sau khi xem bài viết này.

Cách sử dụng Cron Jobs trên CPanel

Đầu tiên hãy đăng nhập vào Cpanel

kb-cpanel-login

Tìm đến chức năng Cron Jobs

Bạn mở Cron Jobs theo một trong hai cách sau:

 1. Vị trí menu: Home >> Advanced >> Cron jobs
 2. Nhập “Cron jobs” vào ô tìm kiếm chức năng

payplans_cron_backend_screen_3_3x

Tạo một Cron Jobs trên CPanel

Bao gồm 2 công việc chính: lập lịch và lập lệnh

 • Lập lịch: xác định chu kỳ thực hiện lệnh (lập ở mục 2.)

  Tại bảng “Add New Cron Job”,  chọn những thiết lập có sẵn của CPanel,Ví dụ cần thực hiện lệnh:

   

  • Mỗi “1 giờ 30 phút” một lần:
  • cron-jobs-1
  • Mỗi “1 ngày 12 giờ”:
  • cron-jobs-2
 • Lập lệnh (command)

  Nhập dòng lệnh mà bạn muốn CPanel sẽ thực hiện định kỳ (theo lịch ở 1.) cho bạn.  Ví dụ một số command như sau:
  • Backup mysql định kỳ mỗi ngày một lần:
   mysqldump -u mysql_user -ppassword database_name > backup.sql
   các từ tô đậm là tài khoản mysql database của bạn
  • cron-jobs-3
  • Truy cập vào đường dẫn web mỗi 5 phút một lần. Bạn có thể thực hiện một đoạn test ngay trên hosting của bạn:
    • Tạo file test.php trên hosting của bạn và đặt vào đoạn code sau để ghi nhận lại ngày giờ của mỗi lần Cron Jobs hoạt động:
     <?php 
     date_default_timezone_set('GMT+7');
     $file = fopen("log.txt", "a");
     fwrite($file, date("Y-m-d H:i:s"). "\n");
     fclose($file); 
     ?>
    • Nhập command trong Cron Jobs của bạn:
     /usr/bin/GET http://yourdomain.com/test.php

Nhấn nút “Add New Cron Job” để hoàn tất.

Các thao tác khác

Với Cron Jobs đã tạo, bạn có thể xem lại, xóa và sửa ở bảng “Current Cron Jobs”

Lưu ý khi lập command

 • Hãy chắc chắn rằng command của bạn là an toàn về mọi thứ
 • Command của bạn không thuộc vào các danh sách function không được phép. Hãy dùng function phpinfo(); để kiểm tra điều này.