Cập nhật: Lượt xem: 190 [ HTML5 ]

HTML Table được sử dụng để sắp xếp dữ liệu ví dụ như text, ảnh, hoặc link,... vào một bảng có cột và hàng tương ứng

HTML Table

Cập nhật: Lượt xem: 341 [ HTML5 ]

Web worker (còn tên gọi khác là worker) là một phương thức đơn giản cho phép website chạy các script ngầm. Tiến trình của worker có thể được thực thi mà không có bất cứ tương tác nào với giao diện người dùng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu một số cách sử dụng cơ bản của web worker.

HTML 5 Web Worker: những điều cơ bản

Cập nhật: Lượt xem: 746 [ HTML5 ]

Sự xuất hiện của HTML 5 hai năm về trước là một sự kiện trọng đại của cộng đồng lập trình web.

HTML 5.1 có gì mới?

Cập nhật: Lượt xem: 1269 [ HTML5 ]

Sử dụng Window.postMessage API để truyền dữ liệu giữa các iframe/popup qua lại với nhau và với trang chính.

API HTML5 window.postMessage API

Cập nhật: Lượt xem: 1137 [ HTML5 ]

Hướng dẫn cách sử dụng html5 fullscreen API để làm cho một elment bật được chố độ fullscreen. API rất đơn giản nhưng lại rất hữu ích.

Fullscreen bằng HTML5