Cập nhật: [ HTML ]

HTML6 là phiên bản thứ sáu của HTML với không gian tên có cấu trúc như XML, không gian tên XML sẽ giúp bạn sử dụng cùng một từ khóa mà không mâu thuẫn với bất kỳ thẻ khác.

Một số mẫu cấu trúc mới của HTML6

Cập nhật: [ HTML ]

HTML Table được sử dụng để sắp xếp dữ liệu ví dụ như text, ảnh, hoặc link,... vào một bảng có cột và hàng tương ứng

HTML Table

Cập nhật: [ HTML ]

Web worker (còn tên gọi khác là worker) là một phương thức đơn giản cho phép website chạy các script ngầm. Tiến trình của worker có thể được thực thi mà không có bất cứ tương tác nào với giao diện người dùng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu một số cách sử dụng cơ bản của web worker.

HTML 5 Web Worker: những điều cơ bản

Cập nhật: [ HTML ]

Sự xuất hiện của HTML 5 hai năm về trước là một sự kiện trọng đại của cộng đồng lập trình web.

HTML 5.1 có gì mới?

Cập nhật: [ HTML ]

Hướng dẫn cách sử dụng html5 fullscreen API để làm cho một elment bật được chố độ fullscreen. API rất đơn giản nhưng lại rất hữu ích.

Fullscreen bằng HTML5

Cập nhật: [ HTML ]

Hướng dẫn cách validate form trong html5, không cần sử dụng javascript mà các input vẫn được validate tự động.

Validate Form  với HTML5

Cập nhật: [ HTML ]

Hôm  nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo một trình chơi nhạc đơn giản nhưng có đầy đủ chức năng như tên nhạc, tên tác giả, ảnh bìa, và các nút bấm cơ bản như (play / pause, rewind / forward) và đặc biệt là có hẳn một danh sách nhạc (playlist) giúp người dùng dễ dàng chọn bài hát ưa thích mà họ muốn nghe.

HTML5 Audio player với playlist đơn giản bằng jQuery