Cập nhật: [ Javascript ]

Bài viết này chủ yếu hướng về đối tượng bạn đọc mới làm quen với JavaScript, hoặc sử dụng loại công cụ này một cách rời rạc trong khoảng 1 năm. Các tính năng được mô tả trong bài viết này là một vài recommendation khá ổn mà mình nghĩ nên được sử dụng hàng ngày, nếu bạn thực sự nghiêm túc về JavaScript.

JavaScript hiện đại và 10 tính năng bạn nên sử dụng

Cập nhật: [ Javascript ]

Khi bắt đầu một project mới, điều cần làm trước tiên thay vì lao ngay vào việc code là xác định mục đich và phạm vi của project, sau đó là liệt kê ra các tính năng hay spec. Và nếu project phức tạp thì việc nên làm tiếp theo là chọn design pattern phù hợp hơn là bắt đầu code.

Design Pattern trong JavaScript

Cập nhật: [ Javascript ]

Scroll đến một phần tử html (sử dụng selector) là một tình huống phổ biến mà các nhà phát triển web chúng ta gặp phải khá thường xuyên. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn tạo tính năng scroll bằng javascript thuần.

Smooth Scroll - javascript thuần