Cập nhật: [ Javascript ]

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về phạm vi biến trong Javascript, hoisting trong Javascript và tính chất riêng của chúng. Để làm việc tốt với Javascript, thì đây cũng là một khái niệm mà các lập trình viên cần nắm rõ.

16 khái niệm Javascript cần phải nắm rõ

Cập nhật: [ Javascript ]

Bạn là một web developer và làm việc rất nhiều với javascript (js) chắc hẳn bạn đã gặp trường hợp tìm đi tìm lại một hàm của string, hay thậm chí không nhớ keyword của nó khiến cho việc tìm kiếm và làm việc bị chậm đi phần nào. Bài viết dưới đây là tổng hợp lại các note của mình trong quá trình làm việc và học hỏi.

Những hàm javascript hay sử dụng mà bạn nên nhớ

Cập nhật: [ Javascript ]

AJAX - Asynchronous JavaScript and XML hoặc nghĩa tiếng việt là Javascript và XML không đồng bộ. Nó là một nhóm các công nghệ phát triển Web được sử dụng để tạo các ứng dụng Web động hay các ứng dụng giàu tính Internet (Wikipedia).

Một số lời khuyên để viết AJAX tốt hơn