Giới hạn kí tự nhập trong Textarea bằng Javascript

Cập nhật: Lượt xem: 1323 [ Javascript ]

Thỉnh thoảng chúng ta sẽ bắt gặp một số website hay blog có một form cho người dùng nhập liệu.Và khi chúng ta nhập vào các ô textarea thì thường có kèm theo chức năng đếm số kí tự cho phép còn lại, và khi chúng ta vượt quá số lượng đó thì không thể nhập thêm vào nữa.

Giới hạn kí tự nhập trong Textarea bằng Javascript

Trong bài viết này, mình sẽ chỉ cho các bạn cách để làm điều đó , rất đơn giản với Javascript.

HTML

Chúng ta sẽ cần một form dùng để người dùng nhập liệu như sau :

<form name="frm" method="POST">
<textarea name="dd_fc_comment" class="main_txt_area" onkeyup="return displayWordCounter();"></textarea><br>
<div class="total_count">total remaining Charatctor:
 <input class="show_count" name="totalWordLimit" size="4" readonly="" value="100" type="text">
</div>
</form>

JavaScript

Và để tạo chức năng giới hạn kí tự nhập, chúng ta cần đoạn javascript sau, các bạn nhớ đọc kỹ chú thích trên từng dòng lệnh để hiểu rõ hơn nhé :

<script type="text/javascript">
/*============= This is a count of total number to be displayed ==================*/
var setTotalNumberOfWordCounter = "100";
/*============= This is a count of total number to be displayed ==================*/
 
/*This function first get the value of textarea. And read length of that textarea
charactor. then compare the value of set value.*/
 
function displayWordCounter(){
var getTextValue = document.frm.dd_fc_comment.value; // Get input textarea value
var getTextLength = getTextValue.length;  // Get length of input textarea value
if(getTextLength > setTotalNumberOfWordCounter){   //compare this length with total count
    getTextValue = getTextValue.substring(0,setTotalNumberOfWordCounter);
    document.frm.dd_fc_comment.value =getTextValue;
    return false;
}
document.frm.totalWordLimit.value = (setTotalNumberOfWordCounter-getTextLength);
 
}
</script>

Bây giờ thì các bạn đã có thêm một chức năng để ứng dụng vào trong trang web sắp tới của mình rồi, bài viết không dài, tuy nhiên nó sẽ là bước đầu cho những ai mới tập tành làm web cũng như học về javascript. Mình mong là qua bài viết này, các bạn sẽ có thể học hỏi thêm được nhiều điều mới mẻ.

Chúc các bạn thành công !