Hướng dẫn tích hợp PayPal Express Checkout vào website

Cập nhật: Lượt xem: 5246 [ PHP ]

Express Checkout là một phương thức rất nhanh và dễ dàng cho người mua hàng để thanh toán với PayPal.

Hướng dẫn tích hợp PayPal Express Checkout vào website

Thanh toán bằng PayPal Express Checkout!

Express Checkout là một phương thức rất nhanh và dễ dàng cho người mua hàng để thanh toán với PayPal. Express Checkout loại bỏ một trong những nguyên nhân chính khiến cho checkout bị bỏ rơi bằng cách cho phép người mua tất cả chi tiết giao dịch cùng một lúc, bao gồm chi tiết đơn đặt hàng, tùy chọn vận chuyển, các lựa chọn bảo hiểm, và tổng thuế.

Nghiên cứu cho thấy rằng việc thêm nút Express Checkout vào website của bạn có thể tăng doanh thu lên đến 18%.

I. Giới thiệu

 • Nút Express Checkout cho người mua hàng một cách thức khác để thanh toán, và nó bổ sung cho giải pháp thanh toán hiện tại của bạn. Những người mua sắm trực tuyến đánh giá cao sự tiện lợi và an ninh của PayPal, nơi mà họ có thể thanh toán bằng số dư PayPal, tài khoản ngân hàng hoặc thẻ tín dụng. Ví dụ dưới đây cho thấy nút Express Checkout ở bên cạnh nút Checkout hiện tại trên web:

paypal-button

 • Ta sử dụng Express Checkout để:

+ Cho phép các thanh toán từ bất kì tài khoản PayPal nào

+ Loại bỏ sự cần thiết cho khách hàng để nhập thông tin cá nhân, bao gồm vận chuyển, thanh toán, hoặc thông tin thanh toán

+ Giữ khách hàng trên trang web của bạn sau khi hoàn thành giao dịch

+ Đăng ký cho khách hàng việc thực hiện thanh toán theo định kỳ

II. Kinh nghiệm cho Express Checkout

 • Express Checkout giúp cho người mua hàng thanh toán trực tuyến một cách đơn giản hơn. Nó cũng cho phép bạn chấp nhận PayPal, trong khi duy trì kiểm soát người mua hàng và luồng thanh toán tổng thể.
 • Luồng thanh toán của Express Checkout:

paypal-stepjpg

Trong luồng thanh toán của Express Checkout, người mua hàng:

 1. Lựa chọn phương thức Express Checkout bằng cách click vào nút “Checkout with PayPal”
 2. Đăng nhập vào PayPal để xác minh danh tính
 3. Xem lại tổng thể giao dịch trên PayPal
 4. Xác nhận đơn đặt hàng và thanh toán trên website của bạn
 5. Nhận thông báo xác nhận đặt hàng

III. Các điều kiện tiên quyết cho Express Checkout

 • Điều kiện tiên quyết cho Express Checkout bao gồm loại tài khoản PayPal bạn cần cũng như kỹ năng lập trình cần thiết và kinh nghiệm.
 • Để sử dụng Express Checkout, bạn phải có:

+ Một tài khoản Business PayPal hoặc Premier PayPal. Nó cho phép bạn trở thành một thương gia(người thu tiền từ khách hàng qua các sản phẩm, dịch vụ). PayPal quản lý các giao dịch và thu của bạn một lượng phí nhỏ, một tỉ lệ phần trăm của số tiền thu được từ khách hàng cho mỗi giao dịch.

+ Một tài khoản Sandbox với 2 tài khoản test. PayPal Sandbox cung cấp một môi trường mô phỏng PayPal, nơi mà bạn thực thi việc tích hợp Express Checkout mà không cần phải trao đổi tiền thực sự. Một tài khoản test sẽ như là thương gia, hoặc người bán sử dụng Sandbox, và tài khoản còn lại sẽ như là người mua hàng. Việc test của bạn sẽ không giới hạn chỉ 2 tài khoản; tuy nhiên, bạn phải có một tài khoản Sandbox để tạo tài khoản test và thực hiện test thực tế.

+ Kinh nghiệm code HTML. Có thể chúng ta đã có một trang web và có thể đã thực hiện một kinh nghiệm checkout cho sản phẩm, dịch vụ ta bán trên website. Ta sẽ cần phải thêm thanh toán với nút Express Checkout, như là một nút khác – gọi là mốc Express Checkout, vào website của bạn.

+ Kinh nghiệm lập trình. Khi người mua hàng click vào nút, bạn phải cung cấp code yêu cầu máy chủ PayPal thiết lập hoặc thực hiện giao dịch và code để xử lý phản hồi.

IV. Các khối xây dựng Express Checkout

 • Bạn thực hiện luồng Express Checkout với nút Express Checkout, các phương thức API PayPal, các command PayPal, và các dấu hiệu.
 • Biểu đồ dưới đây định nghĩa các khối xây dựng mà ta sử dụng để tích hợp Express Checkout vào website:

how-to-run

 1. Nút Express Checkout
 • PayPal cung cấp các nút và hình ảnh để ta đă vào website.
 • Để thực hiện Express Checkout qua giỏ hàng shopping , đặt nút sau vào trang Giỏ hàng Shopping của bạn:

paypal-button-checkout

 1. Các phương thức API Express Checkout
 • PayPal API cung cấp 3 phương thức API cho Express Checkout:

+ SetExpressCheckout: thiết lập giao dịch Express Checkout

+ GetExpressCheckout: lấy thông tin về khách hàng từ PayPal, bao gồm cả thông tin vận chuyển

+ DoExpressCheckoutPayment: hoàn thiện giao dịch Express Checkout, bao gồm tổng số lượng hiện tại của đơn đặt hàng

 1. Express Checkout Command
 • PayPal cung cấp một điều khiển mà ta sử dụng khi chuyển hướng trình duyệt khách hàng đến PayPal. Điều khiển này cho phép khách hàng của bạn đăng nhập vào PayPal để duyệt thanh toán Express Checkout.
 • Khi bạn chuyển hướng trình duyệt khách hàng đến PayPal, bạn phải xác định điều khiển _ExpressCheckout cho Express Checkout.
 1. Sử dụng dấu hiệu Express Checkout (token)
 • Express Checkout sử dụng một dấu hiệu để điều khiển truy cập đến PayPal và thực thi các phương thức API Express Checkout.

V. Thực hiện tích hợp Express Checkout một cách đơn giản nhất

 • Cách đơn giản nhất để tích hợp Express Checkout yêu cầu bạn phải thiết lập một nút PayPal và gọi các phương thức API PayPal(SetExpressCheckout, DoExpressCheckoutPayment, và đặc biệt là GetExpressCheckoutDetails).
 1. Lấy một nút Express Checkout và mốc PayPal

 • PayPal yêu cầu bạn sử dụng nút “Check out with PayPal” trên máy chủ PayPal. Bạn phải đặt nút Express Checkout vào trang checkout của bạn. Để lấy nút Express Checkout:

+ Vào trang PayPal Button Code(https://www.paypal.com/express-checkout-buttons):

paypal-button-code

+ Chọn và copy mã nguồn ảnh từ cửa sổ text bên dưới nút

+ Paste mã nguồn ảnh vào mã nguồn trang checkout HTML tại nơi mà bạn muốn đặt nút trong trang web

 • Khi bạn hiển thị trang checkout trên trình duyệt, nút “Check out with PayPal” nên xuất hiện:

hien-thi-paypal-tren-trang

 1. Thiết lập giao dịch Express Checkout

 • Để thiết lập một giao dịch Express Checkout đơn giản:

+ Chỉ rõ rằng bạn muốn thực thi phương thức API SetExpressCheckout và phiên bản API bạn muốn sử dụng:

METHOD=SetExpressCheckout
VERSION=109.0

+ Chỉ rõ thông tin API của bạn

Trong Sandbox, có thể sử dụng:

USER=sdk-three_api1.sdk.com
PWD=QFZCWN5HZM8VBG7Q
SIGNATURE=A-IzJhZZjhg29XQ2qnhapuwxIDzyAZQ92FRP5dqBzVesOkzbdUONzmOU

+ Chỉ rõ số lượng giao dịch

PAYMENTREQUEST_0_AMT=amount
PAYMENTREQUEST_0_CURRENCYCODE=currencyID

+ Chỉ rõ đường dẫn trả lại(return URL)

RETURNURL=return_url

+ Chỉ rõ đường dẫn hủy bỏ(cancel URL)

CANCELURL=cancel_url

+ Chỉ rõ hành động thanh toán

PAYMENTREQUEST_0_PAYMENTACTION=Sale
 1. Thử nghiệm tích hợp Express Checkout

 • Ta có thể thử nghiệm việc tích hợp Express Checkout trong Sandbox, một môi trường thử nghiệm được cung cấp bởi PayPal.
 • Ví dụ dưới đây cho thấy làm thế nào để mô phỏng trang web của bạn sử dụng các form HTTP và cung cấp giá trị cho các phương thức API từ các form đó.
 • Biểu đồ dưới đây cho thấy luồng thực thi Express Checkout , sử dụng Sandbox làm máy chủ API. Các trang ở bên trái đại diện cho website của bạn:

thu-nghiem-checkout

 • Các bước dưới đây ứng với số được khoanh tròn trên biểu đồ. Thực hiện các hành động trong mỗi bước để thử nghiệm Express Checkout:

+ Bước 1: Gọi một form trên trang web của bạn gọi đến phương thức SetExpressCheckout trên Sandbox:

<form method=post action=https://api-3t.sandbox.paypal.com/nvp>
	<input type=hidden name=USER value=API_username>
	<input type=hidden name=PWD value=API_password>
	<input type=hidden name=SIGNATURE value=API_signature>
	<input type=hidden name=VERSION value=XX.0>
	<input type=hidden name=PAYMENTREQUEST_0_PAYMENTACTION
		value=Sale>
	<input name=PAYMENTREQUEST_0_AMT value=19.95>
	<input type=hidden name=RETURNURL
		value=https://www.YourReturnURL.com>
	<input type=hidden name=CANCELURL
		value=https://www.YourCancelURL.com>
	<input type=submit name=METHOD value=SetExpressCheckout>
</form>

+ Bước 2: Xem lại chuỗi phản hồi từ phướng thức API SetExpressCheckout

PayPal phản hồi với một thông điệp, như ở dưới đây:

TIMESTAMP=2007%2d04%2d05T23%3a23%3a07Z
&CORRELATIONID=63cdac0b67b50
&ACK=Success
&VERSION=XX%2e000000
&BUILD=1%2e0006
&TOKEN=EC%2d1NK66318YB717835M

+ Bước 3: Nếu phương thức thành công, sử dụng dấu hiệu (token) và chuyển hướng trình duyệt đến Sandbox để đăng nhập:

https://www.sandbox.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_express-checkout
&token=EC-1NK66318YB717835M

+ Bước 4: Sau khi đăng nhập vào tài khoản test khách hàng, xác nhận chi tiết

Khi bạn xác nhận, Sandbox sẽ chuyển hướng trình duyệt về đường dẫn trả lại(return URL) mà bạn đã xác định ở phương thức API SetExpressCheckout, như ví dụ dưới đây:

http://www.YourReturnURL.com/?token=EC-1NK66318YB717835M&PayerID=7AKUSARZ7SAT8

+ Bước 5: Gọi form từ website của bạn gọi phướng thức API GetExpressCheckoutDetails trên Sandbox:

<form method=post action=https://api-3t.sandbox.paypal.com/nvp
	<input type=hidden name=USER value=API_username>
	<input type=hidden name=PWD value=API_password>
	<input type=hidden name=SIGNATURE value=API_signature>
	<input type=hidden name=VERSION value=XX.0>
	<input name=TOKEN value=EC-1NK66318YB717835M>
	<input type=submit name=METHOD value=GetExpressCheckoutDetails>
</form>

Nếu phướng thức thành công, phương thức API GetExpressCheckoutDetails trả lại thông tin về người thanh toán, như thông tin dưới đây:

TIMESTAMP=2007%2d04%2d05T23%3a44%3a11Z
&CORRELATIONID=6b174e9bac3b3
&ACK=Success
&VERSION=XX%2e000000
&BUILD=1%2e0006
&TOKEN=EC%2d1NK66318YB717835M
&EMAIL=YourSandboxBuyerAccountEmail
&PAYERID=7AKUSARZ7SAT8
&PAYERSTATUS=verified
&FIRSTNAME=...
&LASTNAME=...
&COUNTRYCODE=US
&BUSINESS=...
&PAYMENTREQUEST_0_SHIPTONAME=...
&PAYMENTREQUEST_0_SHIPTOSTREET=...
&PAYMENTREQUEST_0_SHIPTOCITY=...
&PAYMENTREQUEST_0_SHIPTOSTATE=CA
&PAYMENTREQUEST_0_SHIPTOCOUNTRYCODE=US
&PAYMENTREQUEST_0_SHIPTOCOUNTRYNAME=United%20States
&PAYMENTREQUEST_0_SHIPTOZIP=94666
&PAYMENTREQUEST_0_ADDRESSID=...
&PAYMENTREQUEST_0_ADDRESSSTATUS=Confirmed

+ Bước 6: Gọi đến form trên trang web của bạn goi phương thức API DoExpressCheckoutPayment trên Sandbox:

<form method=post action=https://api-3t.sandbox.paypal.com/nvp>
	<input type=hidden name=USER value=API_username>
	<input type=hidden name=PWD value=API_password>
	<input type=hidden name=SIGNATURE value=API_signature>
	<input type=hidden name=VERSION value=XX.0>
	<input type=hidden name=PAYMENTREQUEST_0_PAYMENTACTION
		value=Sale>
	<input type=hidden name=PAYERID value=7AKUSARZ7SAT8>
	<input type=hidden name=TOKEN value= EC%2d1NK66318YB717835M>
	<input type=hidden name=PAYMENTREQUEST_0_AMT value= 19.95>
	<input type=submit name=METHOD value=DoExpressCheckoutPayment>
</form>

+ Bước 7: Xem lại chuỗi phản hồi từ phương thức API DoExpressCheckoutPayment

Nếu phương thức thành công, phản hồi nên chứa ACK thiết lập về Success:

TIMESTAMP=2007%2d04%2d05T23%3a30%3a16Z
&CORRELATIONID=333fb808bb23
ACK=Success
&VERSION=XX%2e000000
&BUILD=1%2e0006
&TOKEN=EC%2d1NK66318YB717835M
&PAYMENTREQUEST_0_TRANSACTIONID=043144440L487742J
&PAYMENTREQUEST_0_TRANSACTIONTYPE=expresscheckout
&PAYMENTREQUEST_0_PAYMENTTYPE=instant
&PAYMENTREQUEST_0_ORDERTIME=2007%2d04%2d05T23%3a30%3a14Z
&PAYMENTREQUEST_0_AMT=19%2e95
&PAYMENTREQUEST_0_CURRENCYCODE=USD
&PAYMENTREQUEST_0_TAXAMT=0%2e00
&PAYMENTREQUEST_0_PAYMENTSTATUS=Pending
&PAYMENTREQUEST_0_PENDINGREASON=authorization
&PAYMENTREQUEST_0_REASONCODE=None

VI. Ứng dụng DEMO thanh toán bằng PayPal Express Checkout

 • Đầu tiên, ta sẽ tạo một tài khoản Sandbox buyer(tài khoản khách hàng) trên PayPal với số tiền trong tài khoản là 1000 USD:

Sandbox-buyer

account-details

 

 

 • Tiếp theo ta vào ứng dụng demo PayPal Express Checkout chạy trên localhost:

demo

Ở ứng dụng này ta cần thanh toán 1 máy ảnh có giá 17 USD đã được add vào trong giỏ hàng. Người mua hàng click vào nút “Check out with PayPal” để tiến hành thanh toán bằng PayPal Express Checkout

 • Ứng dụng sẽ chuyển hướng trình duyệt sang trang đăng nhập tài khoản Sandbox, ta sử dụng tài khoản Sandbox đã đăng ký ở trên để tiến hành đăng nhập và thanh toán:

dang-nhap-paypal

dong-y-dang-nhap

tiep-tuc

xac-nhan-don-hang

 • Xác nhận đơn đặt hàng trị giá 12 USD(đã trừ 5 USD tiền ship), thanh toán thành công:

thanh-cong

 • Tài khoản Sandbox sẽ bị trừ đi số tiền tương ứng:

tru-tien-trong-tai-khoan