JavaScript Ngẫu Nhiên (Random) cho Web/Wap/Blog

Cập nhật: Lượt xem: 589 [ Javascript ]

JavaScript Ngẫu Nhiên (Random) áp dụng cho hiển thị link ngẫu nhiên hoặc bài viết ngẫu nhiên v.v..

JavaScript Ngẫu Nhiên (Random) cho Web/Wap/Blog

Xin chào các bạn hôm nay Lập trình web sẽ hướng dẫn các bạn radom nội dung bằng javascript đơn giản. Cái này có thể áp dụng cho hiển thị link ngẫu nhiên hoặc bài viết ngẫu nhiênv.v.. tùy vào nhu cầu của từng người sử dụng khác nhau

<script type="text/javascript">
var links=['http://laptrinhweb.anythingvn.com/','http://game.anythingvn.com/','http://asusvn.com/'];
var key=Math.floor(Math.random()*1000000)%links.length;
document.write('<div>'+links[key]+'</div>');
</script>

Các bạn thay những link màu đỏ bên trên thành link, văn bản v.v.. mà các bạn cần random. Thường thì mình hay dùng để ngẫu nhiên link nên mình sẽ để mặc định như vậy.

Nếu có gì thắc mắc vui lòng comment để được hỗ trợ