Mẫu bình chọn 5 ngôi sao đơn giản bằng HTML radio & CSS3

Cập nhật: Lượt xem: 2895 [ Css ]

Chỉ đơn giản với HTML radio và thuộc tính CSS3 transitions/transforms, chúng ta sẽ tạo một mẫu rating mà hầu hết được bắt gặp ở các website trong và ngoài nước sử dụng chúng.

Mẫu bình chọn 5 ngôi sao đơn giản bằng HTML radio & CSS3

HTML

Như đã nói, cấu trúc html cho mẫu rating này chỉ đơn giản như sau :

<div class="stars">
 <form action="">
  <input class="star star-5" id="star-5" type="radio" name="star"/>
  <label class="star star-5" for="star-5"></label>
  <input class="star star-4" id="star-4" type="radio" name="star"/>
  <label class="star star-4" for="star-4"></label>
  <input class="star star-3" id="star-3" type="radio" name="star"/>
  <label class="star star-3" for="star-3"></label>
  <input class="star star-2" id="star-2" type="radio" name="star"/>
  <label class="star star-2" for="star-2"></label>
  <input class="star star-1" id="star-1" type="radio" name="star"/>
  <label class="star star-1" for="star-1"></label>
 </form>
</div>

Các bạn đừng quên chèn thư viện font Awesome để tạo icon cho các ngôi sao.

<link rel='stylesheet prefetch' href='https://netdna.bootstrapcdn.com/font-awesome/3.2.1/css/font-awesome.css'>

CSS

Và đoạn css sau sẽ giúp chúng ta tạo hiệu ứng cho các ngôi sao.

div.stars {
 width: 270px;
 display: inline-block;
}
 
input.star { display: none; }
 
label.star {
 float: right;
 padding: 10px;
 font-size: 36px;
 color: #444;
 transition: all .2s;
}
 
input.star:checked ~ label.star:before {
 content: '\f005';
 color: #FD4;
 transition: all .25s;
}
 
input.star-5:checked ~ label.star:before {
 color: #FE7;
 text-shadow: 0 0 20px #952;
}
 
input.star-1:checked ~ label.star:before { color: #F62; }
 
label.star:hover { transform: rotate(-15deg) scale(1.3); }
 
label.star:before {
 content: '\f006';
 font-family: FontAwesome;
}

Chúc các bạn thành công !