Mẫu form liên hệ độc đáo bằng css3 transitions

Cập nhật: Lượt xem: 507 [ Css ]

Đã đến lúc các bạn nên gây ấn tượng cho khách hàng của mình với những mẫu form đẹp và ấn tượng. Trong bài viết này, mình sẽ chia sẻ cho các bạn một form liên hệ khiến cho web hay blog của các bạn trở nên khác biệt so với phần còn lại.

Mẫu form liên hệ độc đáo bằng css3 transitions

HTML

Chúng ta sẽ bắt đầu với đoạn html cho form như sau :

<div id="wrap">
  <h1>Send a message</h1>
  <div id='form_wrap'>
    <form>
      <p>Hello Joe,</p>
      <label for="email">Your Message : </label>
      <textarea name="message" value="Your Message" id="message"></textarea>
      <p>Best,</p>
      <label for="name">Name: </label>
      <input type="text" name="name" value="" id="name" />
      <label for="email">Email: </label>
      <input type="text" name="email" value="" id="email" />
      <input type="submit" name="submit" value="Now, I send, thanks!" />
    </form>
  </div>
</div>

CSS

Sau đó, các bạn định dạng form với đoạn css bên dưới. Các file hình ảnh các bạn có thể tìm thấy khi donwload về máy.

#form_wrap { overflow:hidden; height:446px; position:relative; top:0px;
    -webkit-transition: all 1s ease-in-out .3s;
    -moz-transition: all 1s ease-in-out .3s;
    -o-transition: all 1s ease-in-out .3s;
    transition: all 1s ease-in-out .3s;}
   
  #form_wrap:before {content:"";
    position:absolute;
    bottom:128px;left:0px;
    background:url('images/before.png');
    width:530px;height: 316px;}
   
  #form_wrap:after {content:"";position:absolute;
    bottom:0px;left:0;
    background:url('images/after.png');
    width:530px;height: 260px; }
 
  #form_wrap.hide:after, #form_wrap.hide:before {display:none; }
  #form_wrap:hover {height:776px;top:-200px;}
 
 
  form {background:#f7f2ec url('images/letter_bg.png'); 
    position:relative;top:200px;overflow:hidden;
    height:200px;width:400px;margin:0px auto;padding:20px; 
    border: 1px solid #fff;
    border-radius: 3px; 
    -moz-border-radius: 3px; -webkit-border-radius: 3px;
    box-shadow: 0px 0px 3px #9d9d9d, inset 0px 0px 27px #fff;
    -moz-box-shadow: 0px 0px 3px #9d9d9d, inset 0px 0px 14px #fff;
    -webkit-box-shadow: 0px 0px 3px #9d9d9d, inset 0px 0px 27px #fff;
    -webkit-transition: all 1s ease-in-out .3s;
    -moz-transition: all 1s ease-in-out .3s;
    -o-transition: all 1s ease-in-out .3s;
    transition: all 1s ease-in-out .3s;}
 
 
    #form_wrap:hover form {height:530px;}
 
    label {
      margin: 11px 20px 0 0; 
      font-size: 16px; color: #b3aba1;
      text-transform: uppercase; 
      text-shadow: 0px 1px 0px #fff;
    }
 
    input[type=text], textarea {
      font: 14px normal normal uppercase helvetica, arial, serif;
      color: #7c7873;background:none;
      width: 380px; height: 36px; padding: 0px 10px; margin: 0 0 10px 0;
      border:1px solid #f8f5f1;
      -moz-border-radius: 5px; -webkit-border-radius: 5px; border-radius: 5px;
      -moz-box-shadow: inset 0px 0px 1px #726959;
      -webkit-box-shadow: inset 0px 0px 1px #b3a895; 
      box-shadow: inset 0px 0px 1px #b3a895;
    }  
 
    textarea { height: 80px; padding-top:14px;}
 
    textarea:focus, input[type=text]:focus {background:rgba(255,255,255,.35);}
 
    #form_wrap input[type=submit] {
      position:relative;font-family: 'YanoneKaffeesatzRegular'; 
      font-size:24px; color: #7c7873;text-shadow:0 1px 0 #fff;
      width:100%; text-align:center;opacity:0;
      background:none;
      cursor: pointer;
      -moz-border-radius: 3px; -webkit-border-radius: 3px; border-radius: 3px; 
      -webkit-transition: opacity .6s ease-in-out 0s;
      -moz-transition: opacity .6s ease-in-out 0s;
      -o-transition: opacity .6s ease-in-out 0s;
      transition: opacity .6s ease-in-out 0s;
    }
 
    #form_wrap:hover input[type=submit] {z-index:1;opacity:1;
      -webkit-transition: opacity .5s ease-in-out 1.3s;
      -moz-transition: opacity .5s ease-in-out 1.3s;
      -o-transition: opacity .5s ease-in-out 1.3s;
      transition: opacity .5s ease-in-out 1.3s;}
 
      #form_wrap:hover input:hover[type=submit] {color:#435c70;}

Mẫu form này có thể hiển thị tốt trên tất cả các trình duyệt hỗ trợ css3 transitions. Riêng trình duyệt IE thì sẽ có một chút vấn đề, tuy vậy các bạn có thể sử dụng đoạn script bên dưới dành riêng cho trình duyệt khó chịu này.

<!--[if IE]><script>
  $(document).ready(function() { 
      $("#form_wrap").addClass('hide');
      $("#form_wrap").prepend( '<div id="before"></div>').append( '<div id="after"</div>');
      $("#form_wrap").hover(function(){
       $(this).stop(true, false).animate({
         height : '836px',
         top : '-200px'
       }, 2000); 
      $('form').stop(true, false).animate({
    height : '580px'
    }, 2000, function(){
             $('#form_wrap input[type=submit]').css({'z-index' : '1', 'opacity' : '1'})} ) }, function() {
    $('#form_wrap input[type=submit]').stop(true, true).css({ 'opacity' : '0'})
      $(this).stop(true, false).animate({
      height : '446px',
      top : '0px'
 
    }, 2000);  
    $('form').stop(true, false).animate({
        height : '200px'}, 2000)  
    })
})
</script><![endif]-->

Chúc các bạn thành công !