Mega Site Navigation với CSS3 và jQuery

Cập nhật: Lượt xem: 1049 [ Css ]

Nếu các bạn đang nhận một dự án web với số lượng menu khủng thì các bạn sẽ giải quyết như thế nào ? Mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản và dễ dàng hơn nếu các bạn sử dụng đoạn code mà mình chia sẻ cho các bạn ngày hôm nay.

Mega Site Navigation với CSS3 và jQuery

HTML

Chúng ta tạo khung chuẩn html với 4 phần chính như sau :

<header class="cd-main-header">
 
  <ul class="cd-header-buttons">
    <li><a class="cd-search-trigger" href="#cd-search">Search<span></span></a></li>
    <li><a class="cd-nav-trigger" href="#cd-primary-nav">Menu<span></span></a></li>
  </ul> <!-- cd-header-buttons -->
</header>
 
<main class="cd-main-content">
  <!-- your content here -->
 
  <div class="cd-overlay"></div>
</main>
 
<nav class="cd-nav">
  <ul id="cd-primary-nav" class="cd-primary-nav is-fixed">
    <li class="has-children">
      <a href="#0">Clothing</a>
 
      <ul class="cd-secondary-nav is-hidden">
        <li class="go-back"><a href="#0">Menu</a></li>
        <li class="see-all"><a href="#0">All Clothing</a></li>
        <li class="has-children">
          <a href="#0">Accessories</a>
 
          <ul class="is-hidden">
            <li class="go-back"><a href="#0">Clothing</a></li>
            <li class="see-all"><a href="#0">All Accessories</a></li>
            <li class="has-children">
              <a href="#0">Beanies</a>
 
              <ul class="is-hidden">
                <li class="go-back"><a href="#0">Accessories</a></li>
                <li class="see-all"><a href="#0">All Benies</a></li>
                <li><a href="#0">Caps</a></li>
                <li><a href="#0">Gifts</a></li>
                <li><a href="#0">Scarves</a></li>
              </ul>
            </li>
            <li><!-- ... --></li>
          </ul>
        </li>
 
        <li><!-- ... --></li>
        <li><!-- ... --></li>
        <li><!-- ... --></li>
      </ul>
    </li>
 
    <li class="has-children">
      <!-- ... -->
    </li>
 
    <li class="has-children">
      <!-- ... -->
    </li>
 
    <li><a href="#0">Standard</a></li>
  </ul> <!-- primary-nav -->
</nav> <!-- cd-nav -->
 
<div id="cd-search" class="cd-search">
  <form>
    <input type="search" placeholder="Search...">
  </form>
</div>

CSS

Sau đó các bạn định dạng menu với đoạn css sau :

@media only screen and (max-width: 1169px) {
 body.nav-on-left.overflow-hidden {
  overflow: hidden;
 }
}
 
a {
 color: #69aa6f;
 text-decoration: none;
}
 
img {
 /* make images responsive */
 max-width: 100%;
}
 
input {
 font-family: sans-serif;
 font-size: 1.6rem;
}
 
input[type="search"]::-ms-clear {
 /* removes close icon - IE */
 display: none;
}
 
input[type="search"]::-webkit-search-decoration,
input[type="search"]::-webkit-search-cancel-button,
input[type="search"]::-webkit-search-results-button,
input[type="search"]::-webkit-search-results-decoration {
 display: none;
}
 
/* -------------------------------- 
 
Main components 
 
-------------------------------- */
.cd-main-content, .cd-main-header {
 /* Force Hardware Acceleration in WebKit */
 -webkit-transform: translateZ(0);
 -moz-transform: translateZ(0);
 -ms-transform: translateZ(0);
 -o-transform: translateZ(0);
 transform: translateZ(0);
 will-change: transform;
}
 
.cd-main-content, .cd-main-header {
 position: relative;
 -webkit-transition: -webkit-transform 0.3s;
 -moz-transition: -moz-transform 0.3s;
 transition: transform 0.3s;
}
@media only screen and (max-width: 1169px) {
 .cd-main-content.nav-is-visible, .cd-main-header.nav-is-visible {
  -webkit-transform: translateX(-260px);
  -moz-transform: translateX(-260px);
  -ms-transform: translateX(-260px);
  -o-transform: translateX(-260px);
  transform: translateX(-260px);
 }
 .nav-on-left .cd-main-content.nav-is-visible, .nav-on-left .cd-main-header.nav-is-visible {
  -webkit-transform: translateX(260px);
  -moz-transform: translateX(260px);
  -ms-transform: translateX(260px);
  -o-transform: translateX(260px);
  transform: translateX(260px);
 }
}
 
.cd-main-content {
 background: #e2e3df;
 min-height: 100vh;
 z-index: 2;
}
 
.cd-main-header {
 height: 50px;
 background: #ffffff;
 z-index: 3;
}
.nav-is-fixed .cd-main-header {
 /* add .nav-is-fixed class to body if you want a fixed navigation on > 1170px */
 position: fixed;
 top: 0;
 left: 0;
 width: 100%;
}
@media only screen and (min-width: 1170px) {
 .cd-main-header {
  height: 80px;
 }
 .cd-main-header:after {
  content: "";
  display: table;
  clear: both;
 }
}
 
.cd-logo {
 position: absolute;
 top: 12px;
 left: 5%;
}
.cd-logo img {
 display: block;
}
@media only screen and (max-width: 1169px) {
 .nav-on-left .cd-logo {
  left: auto;
  right: 5%;
 }
}
@media only screen and (min-width: 1170px) {
 .cd-logo {
  top: 26px;
  left: 4em;
 }
}
 
.cd-header-buttons {
 position: absolute;
 display: inline-block;
 top: 3px;
 right: 5%;
}
.cd-header-buttons li {
 display: inline-block;
}
@media only screen and (max-width: 1169px) {
 .nav-on-left .cd-header-buttons {
  right: auto;
  left: 5%;
 }
 .nav-on-left .cd-header-buttons li {
  float: right;
 }
}
@media only screen and (min-width: 1170px) {
 .cd-header-buttons {
  top: 18px;
  right: 4em;
 }
}
 
.cd-search-trigger, .cd-nav-trigger {
 position: relative;
 display: block;
 width: 44px;
 height: 44px;
 overflow: hidden;
 white-space: nowrap;
 /* hide text */
 color: transparent;
 z-index: 3;
}
 
.cd-search-trigger::before, .cd-search-trigger::after {
 /* search icon */
 content: '';
 position: absolute;
 -webkit-transition: opacity 0.3s;
 -moz-transition: opacity 0.3s;
 transition: opacity 0.3s;
 /* Force Hardware Acceleration in WebKit */
 -webkit-transform: translateZ(0);
 -moz-transform: translateZ(0);
 -ms-transform: translateZ(0);
 -o-transform: translateZ(0);
 transform: translateZ(0);
 -webkit-backface-visibility: hidden;
 backface-visibility: hidden;
}
.cd-search-trigger::before {
 /* lens */
 top: 11px;
 left: 11px;
 width: 18px;
 height: 18px;
 border-radius: 50%;
 border: 3px solid #2e3233;
}
.cd-search-trigger::after {
 /* handle */
 height: 3px;
 width: 8px;
 background: #2e3233;
 bottom: 14px;
 right: 11px;
 -webkit-transform: rotate(45deg);
 -moz-transform: rotate(45deg);
 -ms-transform: rotate(45deg);
 -o-transform: rotate(45deg);
 transform: rotate(45deg);
}
.cd-search-trigger span {
 /* container for the X icon */
 position: absolute;
 height: 100%;
 width: 100%;
 top: 0;
 left: 0;
}
.cd-search-trigger span::before, .cd-search-trigger span::after {
 /* close icon */
 content: '';
 position: absolute;
 display: inline-block;
 height: 3px;
 width: 22px;
 top: 50%;
 margin-top: -2px;
 left: 50%;
 margin-left: -11px;
 background: #2e3233;
 opacity: 0;
 /* Force Hardware Acceleration in WebKit */
 -webkit-transform: translateZ(0);
 -moz-transform: translateZ(0);
 -ms-transform: translateZ(0);
 -o-transform: translateZ(0);
 transform: translateZ(0);
 -webkit-backface-visibility: hidden;
 backface-visibility: hidden;
 -webkit-transition: opacity 0.3s, -webkit-transform 0.3s;
 -moz-transition: opacity 0.3s, -moz-transform 0.3s;
 transition: opacity 0.3s, transform 0.3s;
}
.cd-search-trigger span::before {
 -webkit-transform: rotate(45deg);
 -moz-transform: rotate(45deg);
 -ms-transform: rotate(45deg);
 -o-transform: rotate(45deg);
 transform: rotate(45deg);
}
.cd-search-trigger span::after {
 -webkit-transform: rotate(-45deg);
 -moz-transform: rotate(-45deg);
 -ms-transform: rotate(-45deg);
 -o-transform: rotate(-45deg);
 transform: rotate(-45deg);
}
.cd-search-trigger.search-is-visible::before, .cd-search-trigger.search-is-visible::after {
 /* hide search icon */
 opacity: 0;
}
.cd-search-trigger.search-is-visible span::before, .cd-search-trigger.search-is-visible span::after {
 /* show close icon */
 opacity: 1;
}
.cd-search-trigger.search-is-visible span::before {
 -webkit-transform: rotate(135deg);
 -moz-transform: rotate(135deg);
 -ms-transform: rotate(135deg);
 -o-transform: rotate(135deg);
 transform: rotate(135deg);
}
.cd-search-trigger.search-is-visible span::after {
 -webkit-transform: rotate(45deg);
 -moz-transform: rotate(45deg);
 -ms-transform: rotate(45deg);
 -o-transform: rotate(45deg);
 transform: rotate(45deg);
}
 
.cd-nav-trigger span, .cd-nav-trigger span::before, .cd-nav-trigger span::after {
 /* hamburger icon in CSS */
 position: absolute;
 display: inline-block;
 height: 3px;
 width: 24px;
 background: #2e3233;
}
.cd-nav-trigger span {
 /* line in the center */
 position: absolute;
 top: 50%;
 right: 10px;
 margin-top: -2px;
 -webkit-transition: background 0.3s 0.3s;
 -moz-transition: background 0.3s 0.3s;
 transition: background 0.3s 0.3s;
}
.cd-nav-trigger span::before, .cd-nav-trigger span::after {
 /* other 2 lines */
 content: '';
 right: 0;
 /* Force Hardware Acceleration in WebKit */
 -webkit-transform: translateZ(0);
 -moz-transform: translateZ(0);
 -ms-transform: translateZ(0);
 -o-transform: translateZ(0);
 transform: translateZ(0);
 -webkit-backface-visibility: hidden;
 backface-visibility: hidden;
 -webkit-transform-origin: 0% 50%;
 -moz-transform-origin: 0% 50%;
 -ms-transform-origin: 0% 50%;
 -o-transform-origin: 0% 50%;
 transform-origin: 0% 50%;
 -webkit-transition: -webkit-transform 0.3s 0.3s;
 -moz-transition: -moz-transform 0.3s 0.3s;
 transition: transform 0.3s 0.3s;
}
.cd-nav-trigger span::before {
 /* menu icon top line */
 top: -6px;
}
.cd-nav-trigger span::after {
 /* menu icon bottom line */
 top: 6px;
}
.cd-nav-trigger.nav-is-visible span {
 /* hide line in the center */
 background: rgba(46, 50, 51, 0);
}
.cd-nav-trigger.nav-is-visible span::before, .cd-nav-trigger.nav-is-visible span::after {
 /* keep visible other 2 lines */
 background: #2e3233;
}
.cd-nav-trigger.nav-is-visible span::before {
 -webkit-transform: translateX(4px) translateY(-3px) rotate(45deg);
 -moz-transform: translateX(4px) translateY(-3px) rotate(45deg);
 -ms-transform: translateX(4px) translateY(-3px) rotate(45deg);
 -o-transform: translateX(4px) translateY(-3px) rotate(45deg);
 transform: translateX(4px) translateY(-3px) rotate(45deg);
}
.cd-nav-trigger.nav-is-visible span::after {
 -webkit-transform: translateX(4px) translateY(2px) rotate(-45deg);
 -moz-transform: translateX(4px) translateY(2px) rotate(-45deg);
 -ms-transform: translateX(4px) translateY(2px) rotate(-45deg);
 -o-transform: translateX(4px) translateY(2px) rotate(-45deg);
 transform: translateX(4px) translateY(2px) rotate(-45deg);
}
@media only screen and (min-width: 1170px) {
 .cd-nav-trigger {
  display: none;
 }
}
 
.cd-primary-nav, .cd-primary-nav ul {
 position: fixed;
 top: 0;
 right: 0;
 height: 100%;
 width: 260px;
 background: #2e3233;
 overflow: auto;
 -webkit-overflow-scrolling: touch;
 z-index: 1;
 /* Force Hardware Acceleration in WebKit */
 -webkit-transform: translateZ(0);
 -moz-transform: translateZ(0);
 -ms-transform: translateZ(0);
 -o-transform: translateZ(0);
 transform: translateZ(0);
 -webkit-transform: translateX(0);
 -moz-transform: translateX(0);
 -ms-transform: translateX(0);
 -o-transform: translateX(0);
 transform: translateX(0);
 -webkit-transition: -webkit-transform 0.3s;
 -moz-transition: -moz-transform 0.3s;
 transition: transform 0.3s;
}
.cd-primary-nav a, .cd-primary-nav ul a {
 display: block;
 height: 50px;
 line-height: 50px;
 padding: 0 20px;
 color: #ffffff;
 -webkit-font-smoothing: antialiased;
 -moz-osx-font-smoothing: grayscale;
 overflow: hidden;
 text-overflow: ellipsis;
 white-space: nowrap;
 border-bottom: 1px solid #3a3f40;
 -webkit-transform: translateZ(0);
 -moz-transform: translateZ(0);
 -ms-transform: translateZ(0);
 -o-transform: translateZ(0);
 transform: translateZ(0);
 will-change: transform, opacity;
 -webkit-transition: -webkit-transform 0.3s, opacity 0.3s;
 -moz-transition: -moz-transform 0.3s, opacity 0.3s;
 transition: transform 0.3s, opacity 0.3s;
}
.cd-primary-nav.is-hidden, .cd-primary-nav ul.is-hidden {
 /* secondary navigations hidden by default */
 -webkit-transform: translateX(100%);
 -moz-transform: translateX(100%);
 -ms-transform: translateX(100%);
 -o-transform: translateX(100%);
 transform: translateX(100%);
}
.cd-primary-nav.moves-out > li > a, .cd-primary-nav ul.moves-out > li > a {
 /* push the navigation items to the left - and lower down opacity - when secondary nav slides in */
 -webkit-transform: translateX(-100%);
 -moz-transform: translateX(-100%);
 -ms-transform: translateX(-100%);
 -o-transform: translateX(-100%);
 transform: translateX(-100%);
 opacity: 0;
}
 
@media only screen and (max-width: 1169px) {
 .nav-on-left .cd-primary-nav, .nav-on-left .cd-primary-nav ul {
  right: auto;
  left: 0;
 }
}
.cd-primary-nav .see-all a {
 /* different style for the See all button on mobile and tablet */
 color: #69aa6f;
}
.cd-primary-nav .cd-nav-gallery .cd-nav-item, .cd-primary-nav .cd-nav-icons .cd-nav-item {
 /* items with picture (or icon) and title */
 height: 80px;
 line-height: 80px;
}
.cd-primary-nav .cd-nav-gallery .cd-nav-item h3, .cd-primary-nav .cd-nav-icons .cd-nav-item h3 {
 overflow: hidden;
 text-overflow: ellipsis;
}
.cd-primary-nav .cd-nav-gallery .cd-nav-item {
 padding-left: 90px;
}
.cd-primary-nav .cd-nav-gallery .cd-nav-item img {
 position: absolute;
 display: block;
 height: 40px;
 width: auto;
 left: 20px;
 top: 50%;
 margin-top: -20px;
}
.cd-primary-nav .cd-nav-icons .cd-nav-item {
 padding-left: 75px;
}
.cd-primary-nav .cd-nav-icons .cd-nav-item p {
 color: #2e3233;
 font-size: 1.3rem;
 /* hide description on small devices */
 display: none;
}
.cd-primary-nav .cd-nav-icons .cd-nav-item::before {
 /* item icon */
 content: '';
 display: block;
 position: absolute;
 left: 20px;
 top: 50%;
 margin-top: -20px;
 width: 40px;
 height: 40px;
 background-repeat: no-repeat;
 background-position: center center;
 background-size: 40px 40px;
}
.cd-primary-nav .cd-nav-icons .cd-nav-item.item-1::before {
 background-image: url("../img/line-icon-1.svg");
}
.cd-primary-nav .cd-nav-icons .cd-nav-item.item-2::before {
 background-image: url("../img/line-icon-2.svg");
}
.cd-primary-nav .cd-nav-icons .cd-nav-item.item-3::before {
 background-image: url("../img/line-icon-3.svg");
}
.cd-primary-nav .cd-nav-icons .cd-nav-item.item-4::before {
 background-image: url("../img/line-icon-4.svg");
}
.cd-primary-nav .cd-nav-icons .cd-nav-item.item-5::before {
 background-image: url("../img/line-icon-5.svg");
}
.cd-primary-nav .cd-nav-icons .cd-nav-item.item-6::before {
 background-image: url("../img/line-icon-6.svg");
}
.cd-primary-nav .cd-nav-icons .cd-nav-item.item-7::before {
 background-image: url("../img/line-icon-7.svg");
}
.cd-primary-nav .cd-nav-icons .cd-nav-item.item-8::before {
 background-image: url("../img/line-icon-8.svg");
}
@media only screen and (max-width: 1169px) {
 .cd-primary-nav {
  /* by default .cd-primary-nav is hidden - trick for iOS devices where you can see the navigation if you pull down */
  visibility: hidden;
  -webkit-transition: visibility 0s 0.3s;
  -moz-transition: visibility 0s 0.3s;
  transition: visibility 0s 0.3s;
 }
 .cd-primary-nav.nav-is-visible {
  visibility: visible;
  -webkit-transition: visibility 0s 0s;
  -moz-transition: visibility 0s 0s;
  transition: visibility 0s 0s;
 }
}
 
@media only screen and (min-width: 1170px) {
 .cd-primary-nav {
  position: static;
  padding: 0 150px 0 0;
  height: auto;
  width: auto;
  float: right;
  overflow: visible;
  background: transparent;
 }
 .cd-primary-nav:after {
  content: "";
  display: table;
  clear: both;
 }
 .cd-primary-nav.moves-out > li > a {
  /* reset mobile style */
  -webkit-transform: translateX(0);
  -moz-transform: translateX(0);
  -ms-transform: translateX(0);
  -o-transform: translateX(0);
  transform: translateX(0);
  opacity: 1;
 }
 .cd-primary-nav ul {
  position: static;
  height: auto;
  width: auto;
  background: transparent;
  overflow: visible;
  z-index: 3;
 }
 .cd-primary-nav ul.is-hidden {
  /* reset mobile style */
  -webkit-transform: translateX(0);
  -moz-transform: translateX(0);
  -ms-transform: translateX(0);
  -o-transform: translateX(0);
  transform: translateX(0);
 }
 .cd-primary-nav ul.moves-out > li > a {
  /* reset mobile style */
  -webkit-transform: translateX(0);
  -moz-transform: translateX(0);
  -ms-transform: translateX(0);
  -o-transform: translateX(0);
  transform: translateX(0);
  opacity: 1;
 }
 .cd-primary-nav > li {
  float: left;
  margin-left: 3em;
 }
 .cd-primary-nav > li > a {
  /* main navigation buttons style */
  position: relative;
  display: inline-block;
  height: 80px;
  line-height: 80px;
  padding: 0 10px;
  color: #2e3233;
  overflow: visible;
  border-bottom: none;
  -webkit-transition: color 0.3s, box-shadow 0.3s;
  -moz-transition: color 0.3s, box-shadow 0.3s;
  transition: color 0.3s, box-shadow 0.3s;
 }
 .cd-primary-nav > li > a:hover {
  color: #69aa6f;
 }
 .cd-primary-nav > li > a.selected {
  color: #69aa6f;
  box-shadow: inset 0 -2px 0 #69aa6f;
 }
 .cd-primary-nav .go-back, .cd-primary-nav .see-all {
  display: none;
 }
 .cd-primary-nav .cd-secondary-nav, .cd-primary-nav .cd-nav-gallery, .cd-primary-nav .cd-nav-icons {
  /* dropdown menu style */
  position: absolute;
  top: 80px;
  width: 100vw;
  background: #ffffff;
  padding: 48px 64px 130px;
  box-shadow: inset 0 1px 0 #e2e3df, 0 3px 6px rgba(0, 0, 0, 0.05);
  -webkit-transform: translateX(0);
  -moz-transform: translateX(0);
  -ms-transform: translateX(0);
  -o-transform: translateX(0);
  transform: translateX(0);
  -webkit-transition: opacity .3s 0s, visibility 0s 0s;
  -moz-transition: opacity .3s 0s, visibility 0s 0s;
  transition: opacity .3s 0s, visibility 0s 0s;
 }
 .cd-primary-nav .cd-secondary-nav:after, .cd-primary-nav .cd-nav-gallery:after, .cd-primary-nav .cd-nav-icons:after {
  content: "";
  display: table;
  clear: both;
 }
 .cd-primary-nav .cd-secondary-nav.is-hidden, .cd-primary-nav .cd-nav-gallery.is-hidden, .cd-primary-nav .cd-nav-icons.is-hidden {
  opacity: 0;
  visibility: hidden;
  -webkit-transition: opacity .3s 0s, visibility 0s .3s;
  -moz-transition: opacity .3s 0s, visibility 0s .3s;
  transition: opacity .3s 0s, visibility 0s .3s;
 }
 .cd-primary-nav .cd-secondary-nav > .see-all, .cd-primary-nav .cd-nav-gallery > .see-all, .cd-primary-nav .cd-nav-icons > .see-all {
  /* this is the BIG See all button at the bottom of the dropdown menu */
  display: block;
  position: absolute;
  left: 0;
  bottom: 0;
  height: 80px;
  width: 100%;
  overflow: hidden;
  /* reset some inherited style */
  margin: 0;
  padding: 0;
 }
 .cd-primary-nav .cd-secondary-nav > .see-all a, .cd-primary-nav .cd-nav-gallery > .see-all a, .cd-primary-nav .cd-nav-icons > .see-all a {
  position: absolute;
  width: 100%;
  height: 100%;
  top: 0;
  left: 0;
  font-size: 2.2rem;
  font-weight: bold;
  text-align: center;
  line-height: 80px;
  border-top: 1px solid #e2e3df;
  /* reset some inherited style */
  border-bottom: none;
  margin: 0;
  padding: 0;
  -webkit-transition: color 0.2s, background 0.2s, border 0.2s;
  -moz-transition: color 0.2s, background 0.2s, border 0.2s;
  transition: color 0.2s, background 0.2s, border 0.2s;
 }
 .cd-primary-nav .cd-secondary-nav > .see-all a:hover, .cd-primary-nav .cd-nav-gallery > .see-all a:hover, .cd-primary-nav .cd-nav-icons > .see-all a:hover {
  background: #2e3233;
  border-color: #2e3233;
  color: #ffffff;
 }
 .cd-primary-nav .cd-secondary-nav > li {
  /* change the height according to your needs - you can even set height: auto */
  height: 340px;
  /* here you set the number of columns - use width percentage */
  width: 23%;
  float: left;
  margin-right: 2.66%;
  border-right: 1px solid #e2e3df;
  overflow: hidden;
  overflow-x: hidden;
  overflow-y: auto;
  -webkit-overflow-scrolling: touch;
 }
 .cd-primary-nav .cd-secondary-nav > li:nth-child(4n+2) {
  /* +2 because we have 2 list items with display:none */
  margin-right: 0;
  border-right: none;
 }
 .cd-primary-nav .cd-secondary-nav > li > a {
  /* secondary nav title */
  color: #69aa6f;
  font-weight: bold;
  font-size: 1.6rem;
  margin-bottom: .6em;
 }
 .cd-primary-nav .cd-secondary-nav a {
  height: 30px;
  line-height: 30px;
  padding: 0 18% 0 0;
  color: #2e3233;
  border-bottom: none;
  font-size: 1.4rem;
 }
 .cd-primary-nav .cd-secondary-nav a:hover {
  color: #69aa6f;
 }
 .cd-primary-nav .cd-secondary-nav ul {
  /* Force Hardware Acceleration in WebKit */
  -webkit-transform: translateZ(0);
  -moz-transform: translateZ(0);
  -ms-transform: translateZ(0);
  -o-transform: translateZ(0);
  transform: translateZ(0);
 }
 .cd-primary-nav .cd-secondary-nav ul ul {
  /* tertiary navigation */
  position: absolute;
  top: 0;
  left: 0;
  height: 100%;
  width: 100%;
 }
 .cd-primary-nav .cd-secondary-nav ul ul.is-hidden {
  -webkit-transform: translateX(100%);
  -moz-transform: translateX(100%);
  -ms-transform: translateX(100%);
  -o-transform: translateX(100%);
  transform: translateX(100%);
 }
 .cd-primary-nav .cd-secondary-nav ul ul .go-back {
  display: block;
 }
 .cd-primary-nav .cd-secondary-nav ul ul .go-back a {
  color: transparent;
 }
 .cd-primary-nav .cd-secondary-nav ul ul .see-all {
  display: block;
 }
 .cd-primary-nav .cd-secondary-nav .moves-out > li > a {
  /* push the navigation items to the left - and lower down opacity - when tertiary nav slides in */
  -webkit-transform: translateX(-100%);
  -moz-transform: translateX(-100%);
  -ms-transform: translateX(-100%);
  -o-transform: translateX(-100%);
  transform: translateX(-100%);
 }
 .cd-primary-nav .cd-nav-gallery li {
  /* set here number of columns - use width percentage */
  width: 22%;
  float: left;
  margin: 0 4% 40px 0;
 }
 .cd-primary-nav .cd-nav-gallery li:nth-child(4n+2) {
  /* +2 because we have two additional list items with display:none */
  margin-right: 0;
 }
 .cd-primary-nav .cd-nav-gallery .cd-nav-item {
  border-bottom: none;
  padding: 0;
  height: auto;
  line-height: 1.2;
 }
 .cd-primary-nav .cd-nav-gallery .cd-nav-item img {
  position: static;
  margin-top: 0;
  height: auto;
  width: 100%;
  margin-bottom: .6em;
 }
 .cd-primary-nav .cd-nav-gallery .cd-nav-item h3 {
  color: #69aa6f;
  font-weight: bold;
  padding: 0 .4em;
 }
 .cd-primary-nav .cd-nav-icons li {
  /* set here number of columns - use width percentage */
  width: 32%;
  float: left;
  margin: 0 2% 20px 0;
 }
 .cd-primary-nav .cd-nav-icons li:nth-child(3n+2) {
  /* +2 because we have two additional list items with display:none */
  margin-right: 0;
 }
 .cd-primary-nav .cd-nav-icons .cd-nav-item {
  border-bottom: none;
  height: 80px;
  line-height: 1.2;
  padding: 24px 0 0 85px;
 }
 .cd-primary-nav .cd-nav-icons .cd-nav-item:hover {
  background: #f6f6f5;
 }
 .cd-primary-nav .cd-nav-icons .cd-nav-item h3 {
  color: #69aa6f;
  font-weight: bold;
 }
 .cd-primary-nav .cd-nav-icons .cd-nav-item p {
  display: block;
 }
 .cd-primary-nav .cd-nav-icons .cd-nav-item::before {
  left: 25px;
 }
}
.has-children > a, .go-back a {
 position: relative;
}
.has-children > a::before, .has-children > a::after, .go-back a::before, .go-back a::after {
 /* arrow icon in CSS - for element with nested unordered lists */
 content: '';
 position: absolute;
 top: 50%;
 margin-top: -1px;
 display: inline-block;
 height: 2px;
 width: 10px;
 background: #464c4e;
 -webkit-backface-visibility: hidden;
 backface-visibility: hidden;
}
.has-children > a::before, .go-back a::before {
 -webkit-transform: rotate(45deg);
 -moz-transform: rotate(45deg);
 -ms-transform: rotate(45deg);
 -o-transform: rotate(45deg);
 transform: rotate(45deg);
}
.has-children > a::after, .go-back a::after {
 -webkit-transform: rotate(-45deg);
 -moz-transform: rotate(-45deg);
 -ms-transform: rotate(-45deg);
 -o-transform: rotate(-45deg);
 transform: rotate(-45deg);
}
@media only screen and (min-width: 1170px) {
 .has-children > a::before, .has-children > a::after, .go-back a::before, .go-back a::after {
  background: #c9cbc4;
 }
 .has-children > a:hover::before, .has-children > a:hover::after, .go-back a:hover::before, .go-back a:hover::after {
  background: #69aa6f;
 }
}
 
.has-children > a {
 padding-right: 40px;
}
.has-children > a::before, .has-children > a::after {
 /* arrow goes on the right side - children navigation */
 right: 20px;
 -webkit-transform-origin: 9px 50%;
 -moz-transform-origin: 9px 50%;
 -ms-transform-origin: 9px 50%;
 -o-transform-origin: 9px 50%;
 transform-origin: 9px 50%;
}
 
.cd-primary-nav .go-back a {
 padding-left: 40px;
}
.cd-primary-nav .go-back a::before, .cd-primary-nav .go-back a::after {
 /* arrow goes on the left side - go back button */
 left: 20px;
 -webkit-transform-origin: 1px 50%;
 -moz-transform-origin: 1px 50%;
 -ms-transform-origin: 1px 50%;
 -o-transform-origin: 1px 50%;
 transform-origin: 1px 50%;
}
 
@media only screen and (min-width: 1170px) {
 .has-children > a::before, .has-children > a::after {
  right: 15%;
 }
 
 .cd-primary-nav > .has-children > a {
  /* main navigation arrows on larger devices */
  padding-right: 30px !important;
 }
 .cd-primary-nav > .has-children > a::before, .cd-primary-nav > .has-children > a::after {
  width: 9px;
  -webkit-transform-origin: 50% 50%;
  -moz-transform-origin: 50% 50%;
  -ms-transform-origin: 50% 50%;
  -o-transform-origin: 50% 50%;
  transform-origin: 50% 50%;
  background: #c9cbc4;
  -webkit-backface-visibility: hidden;
  backface-visibility: hidden;
  -webkit-transition: width 0.3s, -webkit-transform 0.3s;
  -moz-transition: width 0.3s, -moz-transform 0.3s;
  transition: width 0.3s, transform 0.3s;
 }
 .cd-primary-nav > .has-children > a::before {
  right: 12px;
 }
 .cd-primary-nav > .has-children > a::after {
  right: 7px;
 }
 .cd-primary-nav > .has-children > a.selected::before, .cd-primary-nav > .has-children > a.selected::after {
  width: 14px;
 }
 .cd-primary-nav > .has-children > a.selected::before {
  -webkit-transform: translateX(5px) rotate(-45deg);
  -moz-transform: translateX(5px) rotate(-45deg);
  -ms-transform: translateX(5px) rotate(-45deg);
  -o-transform: translateX(5px) rotate(-45deg);
  transform: translateX(5px) rotate(-45deg);
 }
 .cd-primary-nav > .has-children > a.selected::after {
  -webkit-transform: rotate(45deg);
  -moz-transform: rotate(45deg);
  -ms-transform: rotate(45deg);
  -o-transform: rotate(45deg);
  transform: rotate(45deg);
 }
 
 .cd-secondary-nav > .has-children > a::before, .cd-secondary-nav > .has-children > a::after {
  /* remove arrows on secondary nav titles */
  display: none;
 }
 
 .cd-primary-nav .go-back a {
  padding-left: 20px;
 }
 .cd-primary-nav .go-back a::before, .cd-primary-nav .go-back a::after {
  left: 1px;
 }
}
.cd-search {
 position: absolute;
 height: 50px;
 width: 100%;
 top: 50px;
 left: 0;
 z-index: 3;
 opacity: 0;
 visibility: hidden;
 -webkit-transition: opacity .3s 0s, visibility 0s .3s;
 -moz-transition: opacity .3s 0s, visibility 0s .3s;
 transition: opacity .3s 0s, visibility 0s .3s;
}
.cd-search form {
 height: 100%;
 width: 100%;
}
.cd-search input {
 border-radius: 0;
 border: none;
 background: #ffffff;
 height: 100%;
 width: 100%;
 padding: 0 5%;
 box-shadow: inset 0 1px 0 #e2e3df, 0 3px 6px rgba(0, 0, 0, 0.05);
 -webkit-appearance: none;
 -moz-appearance: none;
 -ms-appearance: none;
 -o-appearance: none;
 appearance: none;
}
.cd-search input::-webkit-input-placeholder {
 color: #c9cbc4;
}
.cd-search input::-moz-placeholder {
 color: #c9cbc4;
}
.cd-search input:-moz-placeholder {
 color: #c9cbc4;
}
.cd-search input:-ms-input-placeholder {
 color: #c9cbc4;
}
.cd-search input:focus {
 outline: none;
}
.cd-search.is-visible {
 opacity: 1;
 visibility: visible;
 -webkit-transition: opacity .3s 0s, visibility 0s 0s;
 -moz-transition: opacity .3s 0s, visibility 0s 0s;
 transition: opacity .3s 0s, visibility 0s 0s;
}
.nav-is-fixed .cd-search {
 position: fixed;
}
@media only screen and (min-width: 1170px) {
 .cd-search {
  height: 120px;
  top: 80px;
 }
 .cd-search input {
  padding: 0 2em;
  font-size: 3.2rem;
  font-weight: 300;
 }
}
 
.cd-overlay {
 /* shadow layer visible when navigation is active */
 position: fixed;
 z-index: 2;
 height: 100%;
 width: 100%;
 top: 0;
 left: 0;
 cursor: pointer;
 background-color: rgba(105, 170, 111, 0.8);
 visibility: hidden;
 opacity: 0;
 -webkit-backface-visibility: hidden;
 backface-visibility: hidden;
 -webkit-transition: opacity 0.3s 0s, visibility 0s 0.3s, -webkit-transform 0.3s 0s;
 -moz-transition: opacity 0.3s 0s, visibility 0s 0.3s, -moz-transform 0.3s 0s;
 transition: opacity 0.3s 0s, visibility 0s 0.3s, transform 0.3s 0s;
}
.cd-overlay.is-visible {
 opacity: 1;
 visibility: visible;
 -webkit-transition: opacity 0.3s 0s, visibility 0s 0s, -webkit-transform 0.3s 0s;
 -moz-transition: opacity 0.3s 0s, visibility 0s 0s, -moz-transform 0.3s 0s;
 transition: opacity 0.3s 0s, visibility 0s 0s, transform 0.3s 0s;
}
@media only screen and (max-width: 1169px) {
 .cd-overlay.is-visible {
  -webkit-transform: translateX(-260px);
  -moz-transform: translateX(-260px);
  -ms-transform: translateX(-260px);
  -o-transform: translateX(-260px);
  transform: translateX(-260px);
 }
 .nav-on-left .cd-overlay.is-visible {
  -webkit-transform: translateX(260px);
  -moz-transform: translateX(260px);
  -ms-transform: translateX(260px);
  -o-transform: translateX(260px);
  transform: translateX(260px);
 }
 .cd-overlay.is-visible.search-is-visible, .nav-on-left .cd-overlay.is-visible.search-is-visible {
  -webkit-transform: translateX(0);
  -moz-transform: translateX(0);
  -ms-transform: translateX(0);
  -o-transform: translateX(0);
  transform: translateX(0);
 }
}
 
/* -------------------------------- 
 
support for no js 
 
-------------------------------- */
.no-js .cd-primary-nav {
 position: relative;
 height: auto;
 width: 100%;
 overflow: visible;
 visibility: visible;
 z-index: 2;
}
 
.no-js .cd-search {
 position: relative;
 top: 0;
 opacity: 1;
 visibility: visible;
}
 
@media only screen and (min-width: 1170px) {
 .no-js .cd-primary-nav {
  position: absolute;
  z-index: 3;
  display: inline-block;
  width: auto;
  top: 0;
  right: 150px;
  padding: 0;
 }
 
 .no-js .nav-is-fixed .cd-primary-nav {
  position: fixed;
 }
}

jQuery

Đầu tiên, chúng ta chèn thư viện jQuery và plugin jquery.mobile.custom.min.js

<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.1.4/jquery.min.js"></script>
<script src="js/jquery.mobile.custom.min.js"></script>

Để xử lý sự kiện click chuột và điều khiển menu, các bạn copy đoạn script sau :

jQuery(document).ready(function($){
  //if you change this breakpoint in the style.css file (or _layout.scss if you use SASS), don't forget to update this value as well
  var MqL = 1170;
  //move nav element position according to window width
  moveNavigation();
  $(window).on('resize', function(){
    (!window.requestAnimationFrame) ? setTimeout(moveNavigation, 300) : window.requestAnimationFrame(moveNavigation);
  });
 
  //mobile - open lateral menu clicking on the menu icon
  $('.cd-nav-trigger').on('click', function(event){
    event.preventDefault();
    if( $('.cd-main-content').hasClass('nav-is-visible') ) {
      closeNav();
      $('.cd-overlay').removeClass('is-visible');
    } else {
      $(this).addClass('nav-is-visible');
      $('.cd-primary-nav').addClass('nav-is-visible');
      $('.cd-main-header').addClass('nav-is-visible');
      $('.cd-main-content').addClass('nav-is-visible').one('webkitTransitionEnd otransitionend oTransitionEnd msTransitionEnd transitionend', function(){
        $('body').addClass('overflow-hidden');
      });
      toggleSearch('close');
      $('.cd-overlay').addClass('is-visible');
    }
  });
 
  //open search form
  $('.cd-search-trigger').on('click', function(event){
    event.preventDefault();
    toggleSearch();
    closeNav();
  });
 
  //close lateral menu on mobile
  $('.cd-overlay').on('swiperight', function(){
    if($('.cd-primary-nav').hasClass('nav-is-visible')) {
      closeNav();
      $('.cd-overlay').removeClass('is-visible');
    }
  });
  $('.nav-on-left .cd-overlay').on('swipeleft', function(){
    if($('.cd-primary-nav').hasClass('nav-is-visible')) {
      closeNav();
      $('.cd-overlay').removeClass('is-visible');
    }
  });
  $('.cd-overlay').on('click', function(){
    closeNav();
    toggleSearch('close')
    $('.cd-overlay').removeClass('is-visible');
  });
 
  //prevent default clicking on direct children of .cd-primary-nav
  $('.cd-primary-nav').children('.has-children').children('a').on('click', function(event){
    event.preventDefault();
  });
  //open submenu
  $('.has-children').children('a').on('click', function(event){
    if( !checkWindowWidth() ) event.preventDefault();
    var selected = $(this);
    if( selected.next('ul').hasClass('is-hidden') ) {
      //desktop version only
      selected.addClass('selected').next('ul').removeClass('is-hidden').end().parent('.has-children').parent('ul').addClass('moves-out');
      selected.parent('.has-children').siblings('.has-children').children('ul').addClass('is-hidden').end().children('a').removeClass('selected');
      $('.cd-overlay').addClass('is-visible');
    } else {
      selected.removeClass('selected').next('ul').addClass('is-hidden').end().parent('.has-children').parent('ul').removeClass('moves-out');
      $('.cd-overlay').removeClass('is-visible');
    }
    toggleSearch('close');
  });
 
  //submenu items - go back link
  $('.go-back').on('click', function(){
    $(this).parent('ul').addClass('is-hidden').parent('.has-children').parent('ul').removeClass('moves-out');
  });
 
  function closeNav() {
    $('.cd-nav-trigger').removeClass('nav-is-visible');
    $('.cd-main-header').removeClass('nav-is-visible');
    $('.cd-primary-nav').removeClass('nav-is-visible');
    $('.has-children ul').addClass('is-hidden');
    $('.has-children a').removeClass('selected');
    $('.moves-out').removeClass('moves-out');
    $('.cd-main-content').removeClass('nav-is-visible').one('webkitTransitionEnd otransitionend oTransitionEnd msTransitionEnd transitionend', function(){
      $('body').removeClass('overflow-hidden');
    });
  }
 
  function toggleSearch(type) {
    if(type=="close") {
      //close serach
      $('.cd-search').removeClass('is-visible');
      $('.cd-search-trigger').removeClass('search-is-visible');
      $('.cd-overlay').removeClass('search-is-visible');
    } else {
      //toggle search visibility
      $('.cd-search').toggleClass('is-visible');
      $('.cd-search-trigger').toggleClass('search-is-visible');
      $('.cd-overlay').toggleClass('search-is-visible');
      if($(window).width() > MqL && $('.cd-search').hasClass('is-visible')) $('.cd-search').find('input[type="search"]').focus();
      ($('.cd-search').hasClass('is-visible')) ? $('.cd-overlay').addClass('is-visible') : $('.cd-overlay').removeClass('is-visible') ;
    }
  }
 
  function checkWindowWidth() {
    //check window width (scrollbar included)
    var e = window,
      a = 'inner';
    if (!('innerWidth' in window )) {
      a = 'client';
      e = document.documentElement || document.body;
    }
    if ( e[ a+'Width' ] >= MqL ) {
      return true;
    } else {
      return false;
    }
  }
 
  function moveNavigation(){
    var navigation = $('.cd-nav');
    var desktop = checkWindowWidth();
    if ( desktop ) {
      navigation.detach();
      navigation.insertBefore('.cd-header-buttons');
    } else {
      navigation.detach();
      navigation.insertAfter('.cd-main-content');
    }
  }
});

Đoạn code trên hơi dài nên có thể các bạn sẽ khó hiểu hơn, do đó tốt nhất các bạn nên download toàn bộ mã nguồn về máy để học và sử dụng cho website hay blog của mình.

Chúc các bạn thành công !