Phát hiện người dùng Android với Javascript hoặc PHP

Cập nhật: Lượt xem: 798 [ Javascript ]

Xin chia sẻ cho các bạn 2 đoạn code, một từ Javascript và một từ PHP, những đoạn code này sẽ giúp chúng ta nhận biết được thiết bị duyệt web của người dùng đang xài hệ điều hành Android.

Phát hiện người dùng Android với Javascript hoặc PHP

Mình thấy gần đây người dùng điện thoại smartphone ngày càng nhiều, đặc biệt là những điện thoại sử dụng hệ điều hành Android. Chính vì thế mà mình xin chia sẻ cho các bạn 2 đoạn code, một từ Javascript và một từ PHP, những đoạn code này sẽ giúp chúng ta nhận biết được thiết bị duyệt web của người dùng đang xài hệ điều hành Android. Và từ đó chúng ta sẽ có thể chèn những đoạn code tương ứng với những thiết bị này.

JavaScript

var ua = navigator.userAgent.toLowerCase();
var isAndroid = ua.indexOf("android") > -1; //&& ua.indexOf("mobile");
if(isAndroid) {
    // Do something!
    // Redirect to Android-site?
    window.location = 'http://android.anythingvn.com';
}

PHP

$ua = strtolower($_SERVER['HTTP_USER_AGENT']);
if(stripos($ua,'android') !== false) { // && stripos($ua,'mobile') !== false) {
    header('Location: http://android.anythingvn.com');
    exit();
}

Ngoài ra các bạn cũng có thể sử dụng .htaccess để chuyển đến trang dành cho các thiết bị sử dụng Android.

RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^.*Android.*$
RewriteRule ^(.*)$ http://android.anythingvn.com [R=301]

Mình mong là qua chia sẻ nhỏ này, các bạn có thể có những bước khởi đầu cho việc phát triển các ứng dụng trên di động cho mình sau này.