Preloader bằng CSS3 cực đẹp

Cập nhật: Lượt xem: 1186 [ Css ]

Hôm nay, mình xin chia sẻ cho các bạn một hiệu ứng preloader khá đẹp mắt, các bạn có thể áp dụng nó vào trong các web app của các bạn.

Preloader bằng CSS3 cực đẹp

HTML

<div class="wrapper">
 <div class="progressbar">
  <div class="stylization"></div>
 </div>
</div>

CSS

body,
html,
.wrapper {
 width: 100%;
 height: 100%;
}
.wrapper {
 position: relative;
 background: #e7f0f7;
}
.progressbar {
 display: block;
 position: absolute;
 z-index: 9;
 top: 0;
 right: 0;
 bottom: 0;
 left: 0;
 margin: auto;
 width: 400px;
 height: 30px;
}
.progressbar::before,
.progressbar::after {
 content: '';
 display: block;
 position: absolute;
 z-index: 99;
 top: 0;
 left: 0;
 width: 100%;
 height: 100%;
 border-radius: 15px;
 background-image: -webkit-linear-gradient(0deg, #e91e63 0%, #e91e63 20%, #03a9f4 20%, #03a9f4 40%, #8bc34a 40%, #8bc34a 60%, #ffeb3b 60%, #ffeb3b 80%, #ff5722 80%, #ff5722 100%);
 background-image: linear-gradient(90deg, #e91e63 0%, #e91e63 20%, #03a9f4 20%, #03a9f4 40%, #8bc34a 40%, #8bc34a 60%, #ffeb3b 60%, #ffeb3b 80%, #ff5722 80%, #ff5722 100%);
 background-position: 0 0;
 background-repeat: repeat-x;
 -webkit-animation: movebar 5s linear infinite;
     animation: movebar 5s linear infinite;
}
.progressbar::before {
 box-shadow: 0 6px 10px 0 rgba(0,0,0,0.1);
}
.progressbar::after {
 z-index: 9;
 top: 6px;
 -webkit-filter: blur(16px);
     filter: blur(16px);
 opacity: 0.7;
}
.stylization {
 position: absolute;
 z-index: 999;
 height: 4px;
 width: 90%;
 left: 5%;
 top: 6px;
 opacity: 0.3;
}
.stylization::before,
.stylization::after {
 content: '';
 display: block;
 position: absolute;
 height: 4px;
 top: 0;
 border-radius: 2px;
}
.stylization::before {
 background: #fff;
 left: 0;
 right: 10px;
}
.stylization::after {
 width: 6px;
 background: #fff;
 right: 0;
}
@-webkit-keyframes movebar {
 from {
  background-position: 0 0;
 }
 to {
  background-position: 400px 0;
 }
}
@keyframes movebar {
 from {
  background-position: 0 0;
 }
 to {
  background-position: 400px 0;
 }
}

Chúc các bạn thành công !