Tạo hiệu ứng chuyển động ngày đêm cực đẹp bằng html và css3

Cập nhật: Lượt xem: 392 [ Css ]

Trong bài viết hôm nay, mình sẽ cho bạn thấy, làm thế nào để tạo ra một khung cảnh "Ngày Và Đêm" có sự chuyển động rất tuyệt vời và đẹp mắt chỉ với CSS3 và HTML và một số yếu tố sắp xếp hình ảnh hợp lý.

Tạo hiệu ứng chuyển động ngày đêm cực đẹp bằng html và css3

1. HTML

<div class="canvas">
	<div class="cloud"></div>
	<div class="cloud a"></div>
	<div class="cloud b"></div>
	<div class="cloud c"></div>
	<div class="land">
		<div class="tree"></div>
		<div class="tree a"></div>
		<div class="tree b"></div>
		<div class="tree c"></div>
		<div class="tree d"></div>
	</div>
	<div class="star"></div>
	<div class="star a"></div>
	<div class="star b"></div>
	<div class="star c"></div>
	<div class="star d"></div>
	<div class="wind"></div>
<!-- <div class="swirly-wind">
 <span></span>
 <span></span>
 <span></span>
</div>
<div class="swirly-wind a"></div>
<div class="swirly-wind b"></div> -->
	<div class="eclipse">
		<div class="sun"></div>
		<div class="sun a"></div>
		<div class="moon"></div>
		<div class="moon a"></div>
	</div>
</div>

2. CSS

Phần Css Tạo lên các vị trí và hình ảnh

.canvas {
	width: 600px;
	height: 600px;
	border: 1px solid #000;
	margin: 0 auto;
	position: relative;
	animation-delay: 1s;
	background: #70c4c6;
	animation-name: daylight;
	animation-duration: 20s;
	animation-iteration-count: infinite;
	overflow: hidden;
	animation-timing-function: linear;
}
.eclipse {
	width: 600px;
	height: 600px;
	/*border: 1px solid #000;*/
	position: absolute;
	left:60%;
	top:20%;
	animation-name: time;
	animation-duration: 40s;
	animation-iteration-count: infinite;
	z-index: 0;
	animation-timing-function: linear;
}
.sun {
	width:70px;
	height:70px;
	border-radius: 50%;
	background-color: #ffa;
	position: absolute;
	top: -35px;
	left: -35px;
}
.sun.a {
	bottom: -35px;
	right: -35px;
	left: auto;
	top:auto;
}
.moon {
	position: absolute;
	top: -35px;
	right: -35px;
	width:70px;
	height:70px;
	border-radius: 50%;
	background-color: #fff;
}
.moon.a {
	bottom: -35px;
	left: -35px;
	top:auto;
	right: auto;
}
.cloud {
	width: 50px;
	height: 45px;
	border-radius: 50%;
	background-color: #fff;
	position: absolute;
	top:20px;
	left: -20%;
	animation-name: cloud;
	animation-duration: 70s;
	animation-iteration-count: infinite;
	z-index: 1;
}
.cloud::before {
	content:'';
	width: 35px;
	height: 30px;
	background-color: #fff;
	margin-left: -20px;
	margin-top: 10px;
	display: block;
	border-radius: 50%;
}
.cloud::after {
	content:'';
	width: 20px;
	height: 20px;
	background-color: #fff;
	position: absolute;
	right: -10px;
	top: 17px;
	border-radius: 50%;
}
.cloud.a {
	top:150px;
	animation-duration: 55s;
}
.cloud.b {
	top:100px;
	left:-15%;
	animation-duration: 38s;
}
.cloud.c {
	top:250px;
	left:-10%;
	animation-duration: 25s;
}
.land {
	width: 100%;
	height: 320px;
	position: absolute;
	left:-50px;
	bottom: -120px;
	background-color: #83a81c;
	border-radius: 50%;
	z-index: 1;
	animation-name: land;
	animation-duration: 20s;
	animation-iteration-count: infinite;
}
.land::before {
	width: 100%;
	height: 200px;
	content: '';
	position: absolute;
	left: 40%;
	top: 20%;
	border-radius: 50%;
	background-color: #96be29;
	transform: rotate(-15deg);
	animation-name: land1;
	animation-duration: 20s;
	animation-iteration-count: infinite;
}
.tree {
	width:10px;
	height:40px;
	background-color: #766257;
	left: 200px;
	position: absolute;	
}
.tree::before {
	content: '';
  position: absolute;
  bottom: 125%;
  left: -7px;
  width: 0;
  height: 0;
  border-style: solid;
  border-width: 0 20px 43px 20px;
  border-color: transparent transparent #bfde3b transparent;
  z-index: 1;

	animation-name: windy;
	animation-duration: 5s;
	animation-iteration-count: infinite;
}
.tree::after {
	content: '';
	position: absolute;
	bottom:100%;
	left:-25px;
	width: 0;
	height: 0;
	border-style: solid;
	border-width: 0 30px 60px 30px;
	border-color: transparent transparent #93ae29 transparent;	
}
.tree.a {
	transform: scale(0.5);
	left: 250px;
}
.tree.b {
	transform: scale(0.75);
	left: 280px;
}
.tree.c {
	transform: scale(1.5);
	left:450px;
	top: 100px;
}
.tree.d {
	transform: scale(1.25);
	left: 530px;
	top: 80px;
	z-index: 0;
}
.star {
	width: 4px;
	height: 4px;
	border-radius: 50%;
	background-color: #fff;
	position: absolute;
	top: 50px;
	left: 100px;
	animation-name: fader;
	animation-duration: 20s;
	animation-iteration-count: infinite;
}
.star::before {
	content: '';
	width:3px;
	height:3px;
	border-radius: 50%;
	background-color: #fff;
	position: absolute;
	left:20px;
	top:20px;
	animation-name: blinker;
	animation-duration: 20s;
	animation-iteration-count: infinite;
}
.star::after {
	content: '';
	width:2px;
	height:2px;
	border-radius: 50%;
	background-color: #fff;
	position: absolute;
	left:-200px;
	top:50px;
	animation-name: blinker;
	animation-duration: 20s;
	animation-iteration-count: infinite;	
}
.star.a {
	top:30px;
	left:90%;
}
.star.b {
	top:120px;
	left:70%;
}
.star.c {
	top:100px;
	left:65%;
}
.star.d {
	top:200px;
	left:15%;
}
.swirly-wind {
	position: absolute;
	top:30%;
 animation-name: wind;
	animation-duration: 12s;
	animation-iteration-count: infinite;	
	animation-timing-function: linear;
}
.swirly-wind > span {
 width: 150px;
	background-color: #eee;
	height: 2px;
 display: block;
 position: relative;
}
.swirly-wind > span:first-child {
 width: 200px;
}
.swirly-wind > span:nth-child(1)::before {
 display: none;
}
.swirly-wind > span:nth-child(2) {
 margin-top: -10px;
 float: right;
}
.swirly-wind > span:nth-child(3) {
 margin-top: 15px;
 width: 75px;
 float: right;
}
.swirly-wind span::before {
 content: '';
 position: absolute;
 width: 30px;
 height: 30px;
 border-radius: 50%;
 border: #fff 2px solid;
 bottom: calc(100% - 2px);
 right: -15px;
 -webkit-clip-path: polygon(100% 0, 100% 100%, 50% 100%, 0 0);
 clip-path: polygon(100% 0, 100% 100%, 50% 100%, 0 0);
}
.swirly-wind > span:nth-child(3)::before {
 top: calc(100% - 2px);
 -webkit-clip-path: polygon(100% 0, 100% 100%, 14% 100%, 35% 0);
clip-path: polygon(100% 0, 100% 100%, 14% 100%, 35% 0);
}

.swirly-wind.a {
 top:20%;
 width: 75px;
	animation-duration: 8s;
}
.swirly-wind.b {
 top:45%;
 width: 120px;
	animation-duration: 15s;
 height :1px;
}

.wind {
	width: 150px;
	background-color: #eee;
	height: 2px;
	position: absolute;
	top:30%;
	animation-name: wind;
	animation-duration: 8s;
	animation-iteration-count: infinite;	
	animation-timing-function: linear;
}

Phần Css Tạo sư chuyển động tạo hoạt cảnh chuyển động giữa ngay và đêm

@keyframes time {
	0% { transform: rotate(0deg); }
	100% { transform: rotate(360deg); }
}
@keyframes daylight {
	0% { background-color: #70c4c6; }
	15% { background-color: #524b64; }
	40% { background-color: #354a4a; }
	70% { background-color: #354a4a; }
	80% { background-color: #e2b553; }
	100% { background-color: #70c4c6;}
}
@keyframes land {
	40% { background-color: #4d6932; }
	70% { background-color: #4d6932;}
}
@keyframes land1 {
	40% { background-color: #5b793e; }
	70% { background-color: #5b793e;}
}
@keyframes cloud {
	0% { transform: translateX(0); }
	100% { transform: translateX(850px); }
}
@keyframes rotate {
	0% { transform: rotate(0); }
	100% { transform: rotate(360deg); }
}
@keyframes fader {
	0% { opacity: 0; }
	15% { opacity: 0; }
	40% { opacity: 1; }
	60% { opacity: 0.4; }
	70% { opacity: 1; }
	80% { opacity: 0; }
	100% { opacity: 0; }
}
@keyframes blinker {
	0% { opacity: 0; }
	18% { opacity: 0; }
	25% { opacity: 1; }
	40% { opacity: 0; }
	60% { opacity: 1; }
	70% { opacity: 0; }
	100% { opacity: 0; }	
}
@keyframes blinker-1 {
	0% { opacity: 0; }
	30% { opacity: 0; }
	40% { opacity: 1; }
	60% { opacity: 1; }
	80% { opacity: 0; }
	100% { opacity: 0; }	
}
@keyframes windy {
	15% { transform: translateX(5px); transform: rotate(5deg); }
	80% { transform: translateX(7px); transform: rotate(7deg);}
	80% { transform: translateX(5px); transform: rotate(5deg);}
}
@keyframes wind {
	0% { left: -800px; opacity: 0 }
	15% { opacity: 1; }
	70% { left: 800px; opacity: 1;}
	80% { left: 800px; opacity: 0;}
	100% { left: -1000px; opacity: 0;}
}


@keyframes snowday {
	0% {
		top: 0;
	}
	100% {
		top: 100%;
	}
}
.snow {
	width: 10px;
	height: 10px;
	border-radius: 50%;
	background-color: #fff;
	position: absolute;
	top: 0;
}
.snow.fall {
	animation-name: snowday ;
	animation-duration: 5s;
}

Qua bài viết này, các bạn sẽ có thêm kinh nghiệm trong việc sử dụng việc sắp xếp HTML CSS và cộng với CSS3 tạo lên một hoạt cảnh động thú vị.