Tạo hiệu ứng CSS3 dropdown menu cực pro

Cập nhật: Lượt xem: 1917 [ Css ]

Tranh thủ mang đến cho các bạn một menu cực đẹp và ấn tượng được làm hoàn toàn bằng CSS3. Với hiệu ứng này, các bạn sẽ có thêm một lựa chọn cho website hay blog của mình.

Tạo hiệu ứng CSS3 dropdown menu cực pro

 

HTML

Đầu tiên luôn luôn là xây dựng một khung html chuẩn cho menu

<div class="container" id="main" role="main">
      <ul class="menu">
        <li><a href="#">Home</a></li>
        <li><a href="#s1">Menu 1</a>
          <ul class="submenu">
            <li><a href="#">Submenu a</a></li>
            <li><a href="#">Submenu b</a></li>
            <li><a href="#">Submenu c</a></li>
            <li><a href="#">Submenu d</a></li>
            <li><a href="#">Submenu e</a></li>
            <li><a href="#">Submenu f</a></li>
            <li><a href="#">Submenu g</a></li>
            <li><a href="#">Submenu h</a></li>
          </ul>
        </li>
        <li class="active"><a href="#s2">Menu 2</a>
          <ul class="submenu">
            <li><a href="#">Submenu a</a></li>
            <li><a href="#">Submenu b</a></li>
            <li><a href="#">Submenu c</a></li>
            <li><a href="#">Submenu d</a></li>
            <li><a href="#">Submenu e</a></li>
            <li><a href="#">Submenu f</a></li>
            <li><a href="#">Submenu g</a></li>
            <li><a href="#">Submenu h</a></li>
          </ul>
        </li>
        <li><a href="#">Menu 3</a>
          <ul class="submenu">
            <li><a href="#">Submenu a</a></li>
            <li><a href="#">Submenu b</a></li>
            <li><a href="#">Submenu c</a></li>
            <li><a href="#">Submenu d</a></li>
            <li><a href="#">Submenu e</a></li>
            <li><a href="#">Submenu f</a></li>
            <li><a href="#">Submenu g</a></li>
            <li><a href="#">Submenu h</a></li>
          </ul>
        </li>
        <li><a href="#">Menu 4</a></li>
   
      </ul>
    </div>

CSS

Và sau đây là toàn bộ đoạn css giúp các bạn định dạng cho menu

* {
  margin: 0;
  padding: 0;
}
html {
  background-color: #000;
}
.container {
  margin: 30px auto;
  width: 90%;
}
 
/* general styles */
.menu, .menu ul {
  list-style: none;
  padding: 0;
  margin: 0;
}
.menu {
  height: 58px;
}
.menu li {
  background: -moz-linear-gradient(#292929, #252525);
  background: -ms-linear-gradient(#292929, #252525);
  background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, color-stop(0%, #292929), color-stop(100%, #252525));
  background: -webkit-linear-gradient(#292929, #252525);
  background: -o-linear-gradient(#292929, #252525);
  filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#292929', endColorstr='#252525');
  -ms-filter: "progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#292929', endColorstr='#252525')";
  background: linear-gradient(#292929, #252525);
 
  border-bottom: 2px solid #181818;
  border-top: 2px solid #303030;
  min-width: 160px;
}
.menu > li {
  display: block;
  float: left;
  position: relative;
}
.menu > li:first-child {
  border-radius: 5px 0 0;
}
.menu a {
  border-left: 3px solid rgba(0, 0, 0, 0);
  color: #808080;
  display: block;
  font-family: 'Lucida Console';
  font-size: 18px;
  line-height: 54px;
  padding: 0 25px;
  text-decoration: none;
  text-transform: uppercase;
}
 
/* onhover styles */
.menu li:hover {
  background-color: #1c1c1c;
  background: -moz-linear-gradient(#1c1c1c, #1b1b1b);
  background: -ms-linear-gradient(#1c1c1c, #1b1b1b);
  background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, color-stop(0%, #1c1c1c), color-stop(100%, #1b1b1b));
  background: -webkit-linear-gradient(#1c1c1c, #1b1b1b);
  background: -o-linear-gradient(#1c1c1c, #1b1b1b);
  filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#1c1c1c', endColorstr='#1b1b1b');
  -ms-filter: "progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#1c1c1c', endColorstr='#1b1b1b')";
  background: linear-gradient(#1c1c1c, #1b1b1b);
 
  border-bottom: 2px solid #222222;
  border-top: 2px solid #1B1B1B;
}
.menu li:hover > a {
  border-radius: 5px 0 0 0;
  border-left: 3px solid #C4302B;
  color: #C4302B;
}
 
/* submenu styles */
.submenu {
  left: 0;
  max-height: 0;
  position: absolute;
  top: 100%;
  z-index: 0;
 
  -webkit-perspective: 400px;
  -moz-perspective: 400px;
  -ms-perspective: 400px;
  -o-perspective: 400px;
  perspective: 400px;
}
.submenu li {
  opacity: 0;
 
  -webkit-transform: rotateY(90deg);
  -moz-transform: rotateY(90deg);
  -ms-transform: rotateY(90deg);
  -o-transform: rotateY(90deg);
  transform: rotateY(90deg);
 
  -webkit-transition: opacity .4s, -webkit-transform .5s;
  -moz-transition: opacity .4s, -moz-transform .5s;
  -ms-transition: opacity .4s, -ms-transform .5s;
  -o-transition: opacity .4s, -o-transform .5s;
  transition: opacity .4s, transform .5s;
}
.menu .submenu li:hover a {
  border-left: 3px solid #454545;
  border-radius: 0;
  color: #ffffff;
}
.menu > li:hover .submenu, .menu > li:focus .submenu {
  max-height: 2000px;
  z-index: 10;
}
.menu > li:hover .submenu li, .menu > li:focus .submenu li {
  opacity: 1;
 
  -webkit-transform: none;
  -moz-transform: none;
  -ms-transform: none;
  -o-transform: none;
  transform: none;
}
 
/* CSS3 delays for transition effects */
.menu li:hover .submenu li:nth-child(1) {
  -webkit-transition-delay: 0s;
  -moz-transition-delay: 0s;
  -ms-transition-delay: 0s;
  -o-transition-delay: 0s;
  transition-delay: 0s;
}
.menu li:hover .submenu li:nth-child(2) {
  -webkit-transition-delay: 50ms;
  -moz-transition-delay: 50ms;
  -ms-transition-delay: 50ms;
  -o-transition-delay: 50ms;
  transition-delay: 50ms;
}
.menu li:hover .submenu li:nth-child(3) {
  -webkit-transition-delay: 100ms;
  -moz-transition-delay: 100ms;
  -ms-transition-delay: 100ms;
  -o-transition-delay: 100ms;
  transition-delay: 100ms;
}
.menu li:hover .submenu li:nth-child(4) {
  -webkit-transition-delay: 150ms;
  -moz-transition-delay: 150ms;
  -ms-transition-delay: 150ms;
  -o-transition-delay: 150ms;
  transition-delay: 150ms;
}
.menu li:hover .submenu li:nth-child(5) {
  -webkit-transition-delay: 200ms;
  -moz-transition-delay: 200ms;
  -ms-transition-delay: 200ms;
  -o-transition-delay: 200ms;
  transition-delay: 200ms;
}
.menu li:hover .submenu li:nth-child(6) {
  -webkit-transition-delay: 250ms;
  -moz-transition-delay: 250ms;
  -ms-transition-delay: 250ms;
  -o-transition-delay: 250ms;
  transition-delay: 250ms;
}
.menu li:hover .submenu li:nth-child(7) {
  -webkit-transition-delay: 300ms;
  -moz-transition-delay: 300ms;
  -ms-transition-delay: 300ms;
  -o-transition-delay: 300ms;
  transition-delay: 300ms;
}
.menu li:hover .submenu li:nth-child(8) {
  -webkit-transition-delay: 350ms;
  -moz-transition-delay: 350ms;
  -ms-transition-delay: 350ms;
  -o-transition-delay: 350ms;
  transition-delay: 350ms;
}
 
.submenu li:nth-child(1) {
  -webkit-transition-delay: 350ms;
  -moz-transition-delay: 350ms;
  -ms-transition-delay: 350ms;
  -o-transition-delay: 350ms;
  transition-delay: 350ms;
}
.submenu li:nth-child(2) {
  -webkit-transition-delay: 300ms;
  -moz-transition-delay: 300ms;
  -ms-transition-delay: 300ms;
  -o-transition-delay: 300ms;
  transition-delay: 300ms;
}
.submenu li:nth-child(3) {
  -webkit-transition-delay: 250ms;
  -moz-transition-delay: 250ms;
  -ms-transition-delay: 250ms;
  -o-transition-delay: 250ms;
  transition-delay: 250ms;
}
.submenu li:nth-child(4) {
  -webkit-transition-delay: 200ms;
  -moz-transition-delay: 200ms;
  -ms-transition-delay: 200ms;
  -o-transition-delay: 200ms;
  transition-delay: 200ms;
}
.submenu li:nth-child(5) {
  -webkit-transition-delay: 150ms;
  -moz-transition-delay: 150ms;
  -ms-transition-delay: 150ms;
  -o-transition-delay: 150ms;
  transition-delay: 150ms;
}
.submenu li:nth-child(6) {
  -webkit-transition-delay: 100ms;
  -moz-transition-delay: 100ms;
  -ms-transition-delay: 100ms;
  -o-transition-delay: 100ms;
  transition-delay: 100ms;
}
.submenu li:nth-child(7) {
  -webkit-transition-delay: 50ms;
  -moz-transition-delay: 50ms;
  -ms-transition-delay: 50ms;
  -o-transition-delay: 50ms;
  transition-delay: 50ms;
}
.submenu li:nth-child(8) {
  -webkit-transition-delay: 0s;
  -moz-transition-delay: 0s;
  -ms-transition-delay: 0s;
  -o-transition-delay: 0s;
  transition-delay: 0s;
}

Chúc các bạn thành công!