Tạo hình iPhone 6 với CSS3

Cập nhật: Lượt xem: 1285 [ Css ]

Nhận thấy iPhone 6 đang gây sốt cho giới trẻ, đặc biệt là các bạn trẻ ở Việt Nam. Hôm nay , Laptrinhweb xin chia sẻ cho các bạn đoạn css đơn giản, giúp các bạn có thể tạo hình chiếc iPhone 6 ngay trên website hay blog của các bạn với vài bước đơn giản.

Tạo hình iPhone 6 với CSS3

 

HTML

Đầu tiên, chúng ta cần có khung chuẩn html như sau :

<div class="container">
 <div class="phone">
  <div class="camera"></div>
  <div class="speaker"></div>
  <div class="sleep-button"></div>
  <div class="silent-switch"></div>
  <div class="volume up"></div>
  <div class="volume down"></div>
  <div class="screen">
 
   </div>
  <div class="home-button"></div>
 </div>
</div>

CSS

Để tạo hình chiếc iPhone 6 các bạn dùng đoạn css sau :

body{
 margin: 0;
 padding: 0;
 box-sizing: border-box;
 background: #85aed6;
}
 
.container{
 max-width: 600px;
 margin: 50px auto;
}
 
.phone{
 position: relative;
 background: #1e1e1e;
 height: 500px;
 width: 250px;
 border-radius: 25px;
 margin: 0 auto;
}
 
.camera{
 position: absolute;
 background: #7A7A7A;
 height: 8px;
 width: 8px;
 border-radius: 15px;
 top: 22px;
 left: 85px;
}
 
.speaker{
 position: absolute;
 background: #7A7A7A;
 height: 6px;
 width: 50px;
 border-radius: 15px;
 top: 22px;
 left: 105px;
}
 
.sleep-button{
 position: absolute;
 background: #1e1e1e;
 height: 35px;
 width: 3px;
 border-top-right-radius: 3px 3px;
 border-bottom-right-radius: 3px 3px;
 top: 105px;
 left: 250px;
}
 
.silent-switch{
 position: absolute;
 background: #1e1e1e;
 height: 25px;
 width: 3px;
 border-top-left-radius: 3px 3px;
 border-bottom-left-radius: 3px 3px;
 top: 60px;
 left: -3px;
}
 
.volume{
 position: absolute;
 background: #1e1e1e;
 width: 3px;
 height: 35px;
 border-top-left-radius: 3px 3px;
 border-bottom-left-radius: 3px 3px;
 left: -3px;
}
 
.up{
 top: 105px;
}
 
.down{
 top: 145px;
}
 
.screen{
 position: absolute;
 overflow: hidden;
 background: #fff;
 height: 390px;
 width: 230px;
 top: 50px;
 left: 10px;
 background: url("http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a3/IOS_8_Lockscreen.PNG") no-repeat center top;
  background-size: cover;
}
 
.home-button{
 position: absolute;
 border: 1px solid #7A7A7A;
 height: 35px;
 width: 35px;
 border-radius: 25px;
 bottom: 12px;
 left: 50%;
 margin-left: -18px;
}

Bài viết rất đơn giản và dễ hiểu, cũng là nguồn tham khảo rất tốt cho các bạn hiểu rõ hơn về CSS3. Mình hy vọng qua bài viết này , các bạn sẽ có thể học thêm được nhiều điều mới lạ.

Chúc các bạn thành công !