Tạo icon từ bộ Font Awesome bằng CSS

Cập nhật: Lượt xem: 4338 [ Css ]

Font Awesome là một web font chứa tất cả các icon từ Twitter Bootstrap framework , bằng cách ấn định giá trị content trong css, các bạn có thể tạo ra các icon theo ý muốn.

Tạo icon từ bộ Font Awesome bằng CSS

Font Awesome là một web font chứa tất cả các icon từ Twitter Bootstrap framework , bằng cách ấn định giá trị content trong css, các bạn có thể tạo ra các icon theo ý muốn. Giả sử các bạn muốn tạo icon từ phần tử nào, thì chỉ việc khai báo như sau :

.element {
  position: relative;
}
 
/*replace the content value with the
corresponding value from the list below*/
 
.element:before {
  content: "f000";
  font-family: FontAwesome;
  font-style: normal;
  font-weight: normal;
  text-decoration: inherit;
/*--adjust as necessary--*/
  color: #000;
  font-size: 18px;
  padding-right: 0.5em;
  position: absolute;
  top: 10px;
  left: 0;
}

Và chỉ cần thay đổi giá trị content các bạn có thể tạo ra được các icon như sau :

icon-font-css3-1 icon-font-css3-2 icon-font-css3-3 icon-font-css3-4 icon-font-css3-5 icon-font-css3-6 icon-font-css3-7 icon-font-css3-8 icon-font-css3-9 icon-font-css3-10 icon-font-css3-11

Hy vọng với bộ icon này, các bạn sẽ tha hồ mà áp dụng cho web của mình.

Chúc các bạn thành công !