Tạo loader 7 sắc cầu vòng với CSS3

Cập nhật: Lượt xem: 707 [ Css ]

Chào các bạn ! Hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn một hiệu ứng loading cực pro cho các trang web hay blog mà các bạn đang sở hữu , với chỉ vài dòng css đơn giản.

Tạo loader 7 sắc cầu vòng với CSS3

HTML

Đầu tiên thì vẫn là khung chuẩn html cho hiệu ứng loading.

<div id="container">
<div class="item" id="i1"></div>
<div class="item" id="i2"></div>
<div class="item" id="i3"></div>
<div class="item" id="i4"></div>
<div class="item" id="i5"></div>
<div class="item" id="i6"></div>
<div class="item" id="i7"></div>
<div class="item" id="i8"></div>
<div class="item" id="i9"></div>
<div class="item" id="i10"></div>
</div>

CSS

Và các bạn chỉ việc copy thêm đoạn css sau vào bên dưới.

*,
*::after,
*::before {
 box-sizing: border-box;
 transform-style: preserve-3d;
}
 
body {
 perspective: 2000px;
 height: 100vh;
 width: 100vw;
 margin: 0;
 background: radial-gradient(circle at 50% 50%, #fff 0%, #7EC0EE 200%);
 overflow: hidden;
 display: flex;
 justify-content: center;
 align-items: center;
 flex-wrap: wrap;
 font-family: 'Roboto';
 font-weight: 300
}
 
#container {
 width: 80px;
 height: 80px;
}
 
.item {
 position: absolute;
 top: 50%;
 left: 50%;
 width: 60px;
 height: 10px;
 background: hsla(0, 75%, 50%, 0.5);
 margin: -5px 0 0 -30px;
 animation: rot 5s infinite;
}
 
#i2 {
 animation-delay: 0.12s;
 background: hsla(36, 100%, 70%, 0.5);
}
 
#i3 {
 animation-delay: 0.24s;
 background: hsla(72, 100%, 70%, 0.5);
}
 
#i4 {
 animation-delay: 0.36s;
 background: hsla(108, 100%, 70%, 0.5);
}
 
#i5 {
 animation-delay: 0.48s;
 background: hsla(144, 100%, 70%, 0.5);
}
 
#i6 {
 animation-delay: 0.60s;
 background: hsla(180, 100%, 70%, 0.5);
}
 
#i7 {
 animation-delay: 0.72s;
 background: hsla(216, 100%, 70%, 0.5);
}
 
#i8 {
 animation-delay: 0.84s;
 background: hsla(252, 100%, 70%, 0.5);
}
 
#i9 {
 animation-delay: 0.96s;
 background: hsla(288, 100%, 70%, 0.5);
}
 
#i10 {
 animation-delay: 1.08s;
 background: hsla(324, 100%, 70%, 0.5);
}
 
@keyframes rot {
 0% {
  transform: rotate(0deg)
 }
 100% {
  transform: rotate(360deg)
 }
}

Vậy là xong, mình mong các bạn có thể áp dụng thành công hiệu ứng này trong các website của mình.

Chúc các bạn thành công !