Tạo logo Adidas bằng CSS3

Cập nhật: Lượt xem: 867 [ Css ]

Tranh thủ chút ít thời gian mình sẽ chia sẻ cho các bạn một đoạn css3 giúp các bạn tạo các hình thể và sắp đặt các hình này theo ý muốn. Cụ thể trong bài viết này là mẫu logo adidas chính hãng.

Tạo logo Adidas bằng CSS3

HTML

Cấu trúc html sau đây sẽ đại diện cho 3 đường kẻ và dòng chữ adidas quen thuộc.

<div class="barre-1"></div>
<div class="barre-2"></div>
<div class="barre-3"></div>
<div class="barre-blanche"><p>adidas</p></div>

CSS

/* Maintenant le CSS */
div {
 width: 50px;
 background: black;
 display: inline-block;
 margin-right: 15px;
}
 
.barre-1 {
 height: 50px;
 transition: transform;
 transform: rotate(-30deg);
 position: relative;
 top: 11px;
 left: 100px;
}
 
.barre-2 {
 height: 100px;
 transition: transform;
 transform: rotate(-30deg);
 position: relative;
 top: 14px;
 left: 100px;
}
 
.barre-3 {
 height: 150px;
 transition: transform;
 transform: rotate(-30deg);
 position: relative;
 top: 17px;
 left: 100px;
}
 
.barre-blanche {
 position: absolute;
 top: 45px;
 left: 200px;
 transition: transform;
 transform: rotate(90deg);
 background: white;
 height: 250px;
}
 
p {
 transition: transform;
 transform: rotate(-90deg);
 font-family: "Questrial";
 font-weight: 900;
 font-size: 4.8em;
 position: absolute;
 top: 27px;
 left: -95px;
}