Tạo nút download động bằng CSS3 Animated

Cập nhật: Lượt xem: 1146 [ Css ]

Tiếp tục mang đến cho các bạn một kiểu button động được làm từ CSS3, hôm nay Laptrinhweb sẽ chia sẻ cho các bạn thêm một nút bấm cho phép người dùng tải file trên trang web của bạn với hiệu ứng không hề thua kém với bài viết Animated Download Button Với CSS3 mà mình đã giới thiệu cho các bạn.

Tạo nút download động bằng CSS3 Animated

Tiếp tục mang đến cho các bạn một kiểu button động được làm từ CSS3, hôm nay Laptrinhweb sẽ chia sẻ cho các bạn thêm một nút bấm cho phép người dùng tải file trên trang web của bạn với hiệu ứng không hề thua kém với bài viết Animated Download Button Với CSS3 mà mình đã giới thiệu cho các bạn.

HTML

Sau đây là 2 khung chuẩn html cho 2 mẫu button.

<div class="center"><a href="javascript:void(0)" class="dlbtn">Download<span class="details">.zip<span class="size">11.5 MB</span></span></a></div>
 
  <br><br>
 
  <div class="centerbig"><a href="javascript:void(0)" class="dlbtn big">Download<span class="details"><span class="dlicon"><i class="entypo">&#59256;</i></span>.zip<span class="size">11.5 MB</span></span></a></div>
 </div>

CSS

Sau đó các bạn định dạng 2 button này với đoạn css sau :

/** download button effect **/
a.dlbtn {
 display: inline-block;
 position: relative;
 height: 45px;
 line-height: 40px;
 overflow: hidden;
 padding: 0 30px;
 font-size: 12px;
 font-weight: bold;
 color: #c0c0c0;
 background-color: #fff;
 text-decoration: none;
 cursor: pointer;
 border: 3px solid #ddd;
 -webkit-border-radius: 2px;
 -moz-border-radius: 2px;
 border-radius: 2px;
 -webkit-transition: all 0.4s;
 -moz-transition: all 0.4s;
 transition: all 0.4s;
}
 
a.dlbtn:hover, a.dlbtn:focus {
 color: #fff;
 padding-right: 90px;
 background-color: #5381bf;
 border-color: #5381bf;
}
 
a.dlbtn .details {
 position: absolute;
 line-height: 11px;
 top: 4px;
 right: -15px;
 opacity: 0;
 background: #49668c;
 color: #fff;
 text-align: center;
 padding: 3px 4px;
 -webkit-border-radius: 3px;
 -moz-border-radius: 3px;
 border-radius: 3px;
 -webkit-transition: right 0.4s linear, opacity 0.25s;
 -moz-transition: right 0.4s linear, opacity 0.25s;
 transition: right 0.4s linear, opacity 0.25s;
}
a.dlbtn .details .size {
 display: block;
 padding-top: 3px;
}
 
a.dlbtn:hover .details, a.dlbtn:focus .details {
 right: 8px;
 opacity: 1;
}
 
/** large download button **/
a.dlbtn.big {
 height: 115px;
 line-height: 115px;
 padding: 0 80px;
 font-size: 26px;
 -webkit-border-radius: 8px;
 -moz-border-radius: 8px;
 border-radius: 8px;
}
a.dlbtn.big:hover, a.dlbtn.big:focus {
 padding-right: 160px;
}
 
a.dlbtn.big .details {
 top: 10px;
 font-size: 18px;
 line-height: 20px;
 padding: 6px 15px;
}
 
a.dlbtn.big:hover .details, a.dlbtn.big:focus .details {
 right: 15px;
}
 
a.dlbtn .dlicon {
 display: block;
 font-size: 55px;
 line-height: 30px;
}
 
/** responsive styles **/
@media screen and (max-width: 620px) {
 h1 { font-size: 2.7em; }
 .center { width: 30%; }
 .centerbig { width: 70%; }
}
 
@media screen and (max-width: 480px) {
 h1 { font-size: 2.2em; }
 .center { margin-left: 0; }
 .centerbig { margin-left: -20px; }
 
 a.dlbtn.big { padding: 0 70px; }
 a.dlbtn.big:hover, a.dlbtn.big:focus { padding-right: 150px; }
}

Thế là xong, từ giờ là các bạn đã có thêm một mẫu button để áp dụng vào trong trang web hay blog của các bạn.

Chúc các bạn thành công !