Tạo Responsive và Mobile-Friendly Tooltip bằng jQuery

Cập nhật: Lượt xem: 980 [ Javascript ]

Việc tìm kiếm một chức năng Tooltip phù hợp với website hay blog thì không hề dễ chút nào, nhất là có quá nhiều plugin hay mã code giúp chúng ta làm được điều này. Hôm nay Laptrinhwebsẽ chia sẻ cho các bạn một mẫu tooltip có đầy đủ chức năng hot nhất hiện nay là Responsive và rất thân thiện với các thiết bị mobile.

Tạo Responsive và Mobile-Friendly Tooltip bằng jQuery

 

CSS

Đầu tiên, các bạn copy đoạn css sau để định dạng cho tooltip.

#tooltip
{
  font-family: Ubuntu, sans-serif;
  font-size: 0.875em;
  text-align: center;
  text-shadow: 0 1px rgba( 0, 0, 0, .5 );
  line-height: 1.5;
  color: #fff;
  background: #333;
  background: -webkit-gradient( linear, left top, left bottom, from( rgba( 0, 0, 0, .6 ) ), to( rgba( 0, 0, 0, .8 ) ) );
  background: -webkit-linear-gradient( top, rgba( 0, 0, 0, .6 ), rgba( 0, 0, 0, .8 ) );
  background: -moz-linear-gradient( top, rgba( 0, 0, 0, .6 ), rgba( 0, 0, 0, .8 ) );
  background: -ms-radial-gradient( top, rgba( 0, 0, 0, .6 ), rgba( 0, 0, 0, .8 ) );
  background: -o-linear-gradient( top, rgba( 0, 0, 0, .6 ), rgba( 0, 0, 0, .8 ) );
  background: linear-gradient( top, rgba( 0, 0, 0, .6 ), rgba( 0, 0, 0, .8 ) );
  -webkit-border-radius: 5px;
  -moz-border-radius: 5px;
  border-radius: 5px;
  border-top: 1px solid #fff;
  -webkit-box-shadow: 0 3px 5px rgba( 0, 0, 0, .3 );
  -moz-box-shadow: 0 3px 5px rgba( 0, 0, 0, .3 );
  box-shadow: 0 3px 5px rgba( 0, 0, 0, .3 );
  position: absolute;
  z-index: 100;
  padding: 15px;
}
 
#tooltip:after
{
  width: 0;
  height: 0;
  border-left: 10px solid transparent;
  border-right: 10px solid transparent;
  border-top: 10px solid #333;
  border-top-color: rgba( 0, 0, 0, .7 );
  content: '';
  position: absolute;
  left: 50%;
  bottom: -10px;
  margin-left: -10px;
}
 
#tooltip.top:after
{
  border-top-color: transparent;
  border-bottom: 10px solid #333;
  border-bottom-color: rgba( 0, 0, 0, .6 );
  top: -20px;
  bottom: auto;
}
 
#tooltip.left:after
{
  left: 10px;
  margin: 0;
}
 
#tooltip.right:after
{
  right: 10px;
  left: auto;
  margin: 0;
}

jQuery

Tiếp theo là chúng ta sẽ copy đoạn jQuery sau :

$( function()
{
  var targets = $( '[rel~=tooltip]' ),
    target = false,
    tooltip = false,
    title  = false;
 
  targets.bind( 'mouseenter', function()
  {
    target = $( this );
    tip   = target.attr( 'title' );
    tooltip = $( '
 
' );
 
    if( !tip || tip == '' )
      return false;
 
    target.removeAttr( 'title' );
    tooltip.css( 'opacity', 0 )
        .html( tip )
        .appendTo( 'body' );
 
    var init_tooltip = function()
    {
      if( $( window ).width() < tooltip.outerWidth() * 1.5 )
        tooltip.css( 'max-width', $( window ).width() / 2 );
      else
        tooltip.css( 'max-width', 340 );
 
      var pos_left = target.offset().left + ( target.outerWidth() / 2 ) - ( tooltip.outerWidth() / 2 ),
        pos_top = target.offset().top - tooltip.outerHeight() - 20;
 
      if( pos_left < 0 )
      {
        pos_left = target.offset().left + target.outerWidth() / 2 - 20;
        tooltip.addClass( 'left' );
      }
      else
        tooltip.removeClass( 'left' );
 
      if( pos_left + tooltip.outerWidth() > $( window ).width() )
      {
        pos_left = target.offset().left - tooltip.outerWidth() + target.outerWidth() / 2 + 20;
        tooltip.addClass( 'right' );
      }
      else
        tooltip.removeClass( 'right' );
 
      if( pos_top < 0 )
      {
        var pos_top = target.offset().top + target.outerHeight();
        tooltip.addClass( 'top' );
      }
      else
        tooltip.removeClass( 'top' );
 
      tooltip.css( { left: pos_left, top: pos_top } )
          .animate( { top: '+=10', opacity: 1 }, 50 );
    };
 
    init_tooltip();
    $( window ).resize( init_tooltip );
 
    var remove_tooltip = function()
    {
      tooltip.animate( { top: '-=10', opacity: 0 }, 50, function()
      {
        $( this ).remove();
      });
 
      target.attr( 'title', tip );
    };
 
    target.bind( 'mouseleave', remove_tooltip );
    tooltip.bind( 'click', remove_tooltip );
  });
});

Và để sử dụng, các bạn chỉ việc khai báo theo khung chuẩn html như sau :

<a href="#" title="User Experience" rel="tooltip">UX</a>

Trong đoạn html bên trên, Tooltip được làm với việc khai báo thuộc tính rel=”tooltip” và nhập dòng chữ tooltip bằng cách thay đổi giá trị title=”Enter your tip here”.

Chúc các bạn thành công !