Thiết kế bảng giá đơn giản bằng CSS3

Cập nhật: Lượt xem: 551 [ Css ]

Không có cách học nào nhanh và dễ hiểu hơn bằng việc bắt tay vào làm thực hành từng đoạn html hay css, trong bài viết này, mình sẽ cùng các bạn từng bước tạo một mẫu bảng giá (pricing table). Mình đảm bảo là sau bài viết này , các bạn sẽ học hỏi rất nhiều về cách sử dụng những thuộc tính có trong CSS3.

Thiết kế bảng giá đơn giản bằng CSS3

HTML

Đầu tiên, chúng ta sẽ cần 3 khung bảng giá được xây dựng bằng html như sau :

<div class='wrapper'>
 <div class='package'>
  <div class='name'>Limited</div>
  <div class='price'>€2</div>
  <div class='trial'>Available for a month</div>
  <hr>
  <ul>
   <li>
    <strong>8</strong>
    team members
   </li>
   <li>
    <strong>6</strong>
    team playlists
   </li>
   <li>
    <strong>Unlimited</strong>
    public playlists
   </li>
  </ul>
 </div>
 <div class='package brilliant'>
  <div class='name'>Brilliant</div>
  <div class='price'>€5</div>
  <div class='trial'>Free 30 day trial</div>
  <hr>
  <ul>
   <li>
    <strong>Unlimited</strong>
    team members
   </li>
   <li>
    <strong>Unlimited</strong>
    team playlists
   </li>
   <li>
    <strong>Unlimited</strong>
    public playlists
   </li>
   <li>
    Team analytics
   </li>
   <li>
    Send files
   </li>
  </ul>
 </div>
 <div class='package'>
  <div class='name'>Basic</div>
  <div class='price'>€0</div>
  <div class='trial'>Totally free</div>
  <hr>
  <ul>
   <li>
    <strong>5</strong>
    team members
   </li>
   <li>
    <strong>3</strong>
    team playlists
   </li>
   <li>
    <strong>Unlimited</strong>
    public playlists
   </li>
  </ul>
 </div>
</div>

CSS

Sau đó, định dạng nó với đoạn css bên dưới

.wrapper {
 position: absolute;
 top: 50%;
 left: 50%;
 margin: -190px 0 0 -468px;
 font-family: 'Open Sans', sans-serif;
 font-weight: 400;
 color: #9f9f9f;
 font-size: 15px;
}
.package {
 box-sizing: border-box;
 width: 301px;
 height: 380px;
 border: 3px solid #e8e8e8;
 border-radius: 7px;
 display: inline-block;
 padding: 24px;
 text-align: center;
 float: left;
 -webkit-transition: margin-top 0.5s linear;
 transition: margin-top 0.5s linear;
 position: relative;
 margin-right: 11px;
}
.package:hover {
 margin-top: -30px;
 -webkit-transition: margin-top 0.3s linear;
 transition: margin-top 0.3s linear;
  cursor:pointer;
}
.name {
 color: #565656;
 font-weight: 300;
 font-size: 3rem;
 margin-top: -5px;
}
.price {
 margin-top: 7px;
 font-weight: bold;
}
.price::after {
 content: " / month per user";
 font-weight: normal;
}
hr {
 background-color: #dedede;
 border: none;
 height: 1px;
}
.trial {
 font-size: .9rem;
 font-weight: 600;
 padding: 2px 21px 2px 21px;
 color: #33c4b6;
 border: 1px solid #e4e4e4;
 display: inline-block;
 border-radius: 15px;
 background-color: white;
 position: relative;
 bottom: -20px;
}
ul {
 list-style: none;
 padding: 0;
 text-align: left;
 margin-top: 29px;
}
li {
 margin-bottom: 15px;
}
.checkIcon {
 font-family: "FontAwesome";
 content: "\f00c";
}
li::before {
 font-family: "FontAwesome";
 content: "\f00c";
 font-size: 1.3rem;
 color: #33c4b6;
 margin-right: 3px;
}
.brilliant {
 border-color: #33c4b6;
}
/* Triangle */
.brilliant::before {
 width: 0;
 height: 0;
 border-style: solid;
 border-width: 64px 64px 0 0;
 border-color: #3bc6b8 transparent transparent transparent;
 position: absolute;
 left: 0;
 top: 0;
 content: "";
}
.brilliant::after {
 font-family: "FontAwesome";
 content: "\f00c";
 color: white;
 position: absolute;
 left: 9px;
 top: 6px;
 text-shadow: 0 0 2px #37c5b6;
 font-size: 1.4rem;
}

Chúc các bạn thành công !