Thiết kế login form với HTML5 và CSS

Cập nhật: Lượt xem: 5038 [ HTML ]

Chỉ với một chút hiệu ứng từ CSS và HTML nhẹ nhàng bạn đã có thể tạo một trang login khá mượt.

Thiết kế login form với HTML5 và CSS

Nhiều trang web hiện nay rất đau đầu cho việc lựa chọn code Đăng Nhập sao cho vừa nhẹ vừa Đẹp vừa phù hợp thì bây giờ Laptrinhweb xin chia sẻ một bộ Login Form rất chuyên nghiệp và khá là Đẹp chắc chắn nhiều bạn sẽ cảm thấy hài lòng.
Chỉ với một chút hiệu ứng từ CSSHTML nhẹ nhàng bạn đã có thể tạo một trang login khá mượt.

HTML

<form>
 <h1>Login</h1>
 <input placeholder="Username" type="text" required="">
 <input placeholder="Password" type="password" required="">
 <button>Submit</button>
</form>

CSS

form {
 box-sizing: border-box;
 width: 260px;
 margin: 100px auto 0;
 box-shadow: 2px 2px 5px 1px rgba(0, 0, 0, 0.2);
 padding-bottom: 40px;
 border-radius: 3px;
}
form h1 {
 box-sizing: border-box;
 padding: 20px;
}
 
input {
 margin: 40px 25px;
 width: 200px;
 display: block;
 border: none;
 padding: 10px 0;
 border-bottom: solid 1px #1abc9c;
 transition: all 0.3s cubic-bezier(0.64, 0.09, 0.08, 1);
 background: linear-gradient(to bottom, rgba(255, 255, 255, 0) 96%, #1abc9c 4%);
 background-position: -200px 0;
 background-size: 200px 100%;
 background-repeat: no-repeat;
 color: #0e6252;
}
input:focus, input:valid {
 box-shadow: none;
 outline: none;
 background-position: 0 0;
}
input:focus::-webkit-input-placeholder, input:valid::-webkit-input-placeholder {
 color: #1abc9c;
 font-size: 11px;
 transform: translateY(-20px);
 visibility: visible !important;
}
 
button {
 border: none;
 background: #1abc9c;
 cursor: pointer;
 border-radius: 3px;
 padding: 6px;
 width: 200px;
 color: white;
 margin-left: 25px;
 box-shadow: 0 3px 6px 0 rgba(0, 0, 0, 0.2);
}
button:hover {
 transform: translateY(-3px);
 box-shadow: 0 6px 6px 0 rgba(0, 0, 0, 0.2);
}

Chúc các bạn thành công!