Tìm hiểu sơ lược về lựa chọn CSS3:First-Of-Type

Cập nhật: Lượt xem: 686 [ Css ]

Một trong những điều làm mình thích nhất về CSS3 đó là thêm tính năng lựa chọn (selector), cho phép chúng ta chỉ định ngay phần tử mong muốn mà không cần phải phụ thuộc vào các class hay id. Và hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu sơ lược về lựa chọn :first-of-type.

Tìm hiểu sơ lược về lựa chọn CSS3:First-Of-Type

Với lựa chọn :first-of-type , các bạn có thể lấy được phần tử xuất hiện đầu tiên. Như ví dụ dưới đây, các bạn sẽ lấy phần tử <h2> xuất hiện đầu tiên trong trang web.

h2:first-of-type {
  /* style declaration */
}

Lựa chọn :first-of-type tương đương với :nth-of-type(1), tuy nhiên :nth-of-type có nhiều lựa chọn hơn, ví dụ như các bạn có thể lựa chọn được cả phần tử thứ 3, thứ 4.. trong khi :first-of-type chỉ duy nhất lấy được phần tử đầu tiên. Các bạn cùng xem ví dụ sau :

h2:nth-of-type(2) {
  /* style declaration */
}

Với việc khai báo như trên, chúng ta sẽ chỉ định lấy phần tử h2 xuất hiện lần thứ 2 trong web.

So sánh giữa “:first-of-type” và “:first-child”

Nhìn sơ qua thì 2 lựa chọn này có vẻ có chức năng giống nhau, nhưng trong một số trường hợp, chúng lại khác. Giả sử chúng ta có đoạn html như sau :

<div>
  <p>Pragraph 1</p>
  <p>Pragraph 2</p>
  <p>Pragraph 3</p>
  <p>Pragraph 4</p>
  <p>Pragraph 5</p>
</div>

Bây giờ chúng ta sẽ lấy thẻ <p> đầu tiên với lựa chọn :first-child

p:first-child {
  padding: 5px 10px;
  border-radius: 2px;
  background: #8960a7;
  color: #fff;
  border: 1px solid #5b456a;
}

Và kết quả sẽ nhận được :

the-first-child

Như các bạn đã thấy phần tử <p> đầu tiên đã được chọn. Tuy nhiên, nếu chúng ta thêm phần tử <h1> như đoạn html sau :

<div>
  <h1>Heading 1</h1>
  <p>Pragraph 1</p>
  <p>Pragraph 2</p>
  <p>Pragraph 3</p>
  <p>Pragraph 4</p>
  <p>Pragraph 5</p>
</div>

Lúc này, thẻ <p> đầu tiên sẽ không còn được lựa chọn nữa, mà chính là thẻ <h1>

not-selected

Và lúc này, để có thể lựa chọn thẻ <p> đầu tiên, thì chúng ta chỉ có thể sử dụng lựa chọn :first-of-type .

p:first-of-type {
  padding: 5px 10px;
  border-radius: 2px;
  background: #a8b700;
  color: #fff;
  border: 1px solid #597500;
}

first-of-type-selected

Ngược lại với lựa chọn phần tử đầu tiên là 2 lựa chọn :last-child:last-of-type, cách hoạt động cũng tương tự như :first-child:first-of-type, nhưng các lựa chọn này là chọn các phần tử cuối cùng. Hy vọng với bài viết ngắn ngủi này, các bạn sẽ có thêm kiến thức về CSS3.