Tính tuổi dựa trên ngày sinh với PHP

Cập nhật: Lượt xem: 1294 [ PHP ]

Hôm nay Laptrinhweb xin tiếp tục mang đến cho các bạn một đoạn code PHP đơn giản nhưng rất hữu dụng. Với đoạn code này các bạn có thể dễ dàng tính số tuổi của một người mà không cần phải suy nghĩ tính toán gì cả, chỉ cần biết thông tìn về ngày tháng năm sinh của người đó là okie.

Tính tuổi dựa trên ngày sinh với PHP

Để tính tuổi các bạn copy đoạn code sau để dùng :

function getAge($birthdate = '0000-00-00') {
  if ($birthdate == '0000-00-00') return 'Unknown';
 
  $bits = explode('-', $birthdate);
  $age = date('Y') - $bits[0] - 1;
 
  $arr[1] = 'm';
  $arr[2] = 'd';
 
  for ($i = 1; $arr[$i]; $i++) {
    $n = date($arr[$i]);
    if ($n < $bits[$i])
      break;
    if ($n > $bits[$i]) {
      ++$age;
      break;
    }
  }
  return $age;
}

Các bạn nên nhớ nhập ngày tháng năm sinh theo format : YYYY-MM-DD như ví dụ sau :

getAge('1985-11-18');

Hy vọng các bạn sẽ có thể dùng đoạn code này cho những mục đích của mình sau này.