Tổng Hợp các Thuộc Tính khi chèn IFRAME Youtube vào Web/Wap/Blog

Cập nhật: Lượt xem: 973 [ Kinh nghiệm ]

Bài viết này sẽ giúp các bạn biết thêm các thuộc tính để chèn youtube vào website hiệu quả

Tổng Hợp các Thuộc Tính khi chèn IFRAME Youtube vào Web/Wap/Blog

Các thuộc tính với Video Youtube

Youtube là 1 nền tảng video kiếm tiền cũng như upload video tốt nhất được nhiều trang web phim blog sử dụng. Trong đó iframe được sử dụng rất nhiều. Bài viết này sẽ giúp các bạn biết thêm các thuộc tính để chèn youtube vào website hiệu quả như tự động phát, tắt phụ đề logo, tắt thông tin, chất lượng video v.v...

?theme=light là giao diện (màu trắng), có thể đổi thành ?theme=dark (màu đen).
&hl=en_US bộ mã la tinh.
&fs=0 tắt chế độ xem toàn màn hình.
&hd=1 mở chế độ xem phim HD.
&ap=%2526fmt%3D22 xem với độ phân giải tối đa.
&showsearch=0 tắt khung tìm kiếm.
&showinfo=0 tắt thông tin và tiêu đề clip.
&modestbranding=0 tắt logo thương hiệu nếu có.
&rel=0 tắt các gợi ý về video khác nếu có.
&disablekb=1 tắt sự điều chỉnh từ bàn phím nếu có.
&iv_load_policy=3 tắt chú thích nếu có.
&cc_load_policy=1 tắt phụ đề nếu có.
&autoplay=1 tự động chạy video khi truy cập.
&start=0 bắt đầu chạy từ giây thứ 0.
&loop=1 tự động lặp lại video khi xem hết.
&autohide=1 tự động ẩn thanh điều khiển khi rời chuột khỏi clip.
Thay đổi các thông số 0 và 1 để cho kết quả tương ứng.

Vị trí chèn các thuộc tính trên:

<iframe width="532" height="300" src="http://www.youtube.com/watch?v=ID-VIDEO&Chèn-các-thuộc-tính-vào-đây" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>
Chúc các bạn thành công.