Cập nhật: [ PHP ]

Kế thừa (Inheritance) một trong 4 tính chất quan trọng trong lập trình hướng đối tượng (OOP) giúp các lớp con có thể sử dụng các thuộc tính, phương thức của lớp cha mà không cần định nghĩa lại.

Đa kế thừa trong PHP có khả thi?

Cập nhật: [ Javascript ]

Xử lý chuỗi trong JavaScript là một kỹ năng cơ bản mà bất kì devjs nào cũng cần biết, tương tự như anh array, String cũng được các nhà phát triển liên tục cải tiến và cập nhật.

Xử lý chuỗi trong JavaScript

Cập nhật: [ Mysql ]

Query ra dữ liệu sau đó xử lý bằng ngôn ngữ lập trình thì cũng ngầu đấy nhưng bạn có biết MySQL cũng đã cung cấp cho chúng ta 1 số functions hữu ích này chưa?

Một số Functions hữu ích của MySQL

Cập nhật: [ Javascript ]

Javascript là một ngôn ngữ phổ biến trên thế giới, nếu không nhầm thì nó đã hơn 20 năm, và hơn bao giờ hết nó đang phát triển một cách mạnh mẽ từ front-end đến backend và thậm chí là database(mongodb). Do đó việc chúng ta sử dụng javascript hằng ngày là điều hiển nhiên. Và javascript là một gợi ý tuyệt vời khi phát triển một dự án nhỏ, nhanh gọn, tối ưu cao.

Array javascript - 4 tính năng mới nhất bao gồm (limit, skip, distinct...)

Cập nhật: [ Javascript ]

Khi bạn học đến ES6 thì việc sử dụng Filter và Find thường xuyên hơn, nhưng khi nào nên sử dụng filter và khi nào nên sử dụng Find thì trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét một số ví dụ, hy vọng qua những ví dụ này chúng ta sẽ hiểu hơn và có thể cải thiện được performance code của chính bạn.

Filter và Find trong javascript - Khi nào nên sử dụng?

Cập nhật: [ Mysql ]

Lập trình viên chúng ta mỗi ngày phải làm việc rẩt nhiều với các câu lệnh truy vấn SQL do vậy hiểu được cách để tối ưu hóa câu lệnh SQL là rất quan trọng vì nó sẽ giúp cho hiệu suất hệ thống ta tăng lên đáng kể, giảm thời gian chờ đợi từ phía người dùng. Bài viết sẽ trình bày các cách để tối ưu hóa các câu lệnh này.

Tìm hiểu các cách để tối ưu hoá truy vấn SQL

Cập nhật: [ Javascript ]

Trong bất kỳ một project nào, việc xử lý datetime là không thể tránh khỏi, đặc biệt một số project đặc thù về datetime như booking, calendar,... thì đòi hỏi phải áp dụng một cách triệt để và nâng cao những kiến thức, cách tính toán, parse, validate datetime mà ngôn ngữ cung cấp. Trong javscript, moment.js là một thư viện mạnh mẽ hổ trợ những công việc phức tạp trên.

Sử dụng moment.js để tăng cường xử lý datetime trong javascript